Modificarea salariului minim pe economie, la început de 2014

Începutul anului 2014 aduce o serie de modificări legislative în domeniul fiscal. Marea majoritate au fost anunţate spre finele anului trecut, astfel că puţini sunt cei care cunosc aceste schimbări şi faptul că ele intră în vigoare începând cu luna ianuarie 2014.

Dintre aceste modificări, le enumerăm mai jos pe cele cu impact în domeniul muncii și protecției sociale:

Citește articolul

Începutul anului 2014 aduce o serie de modificări legislative în domeniul fiscal. Marea majoritate au fost anunţate spre finele anului trecut, astfel că puţini sunt cei care cunosc aceste schimbări şi faptul că ele intră în vigoare începând cu luna ianuarie 2014.

Dintre aceste modificări, le enumerăm mai jos pe cele cu impact în domeniul muncii și protecției sociale:

Începutul anului 2014 aduce o serie de modificări legislative în domeniul fiscal. Marea majoritate au fost anunţate spre finele anului trecut, astfel că puţini sunt cei care cunosc aceste schimbări şi faptul că ele intră în vigoare începând cu luna ianuarie 2014.

Dintre aceste modificări, le enumerăm mai jos pe cele cu impact în domeniul muncii și protecției sociale:

  • salariul minim pe economie creşte de la 800 de lei la 850 de lei. Această modificare este prevăzută în Hotărârea de Guvern numărul 871 din 2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 703 din 15 noiembrie.
  • aceeași hotărâre stabileşte încă o creştere a remuneraţiei minime de la 1 iulie 2014, până la valoarea de 900 lei. Potrivit prevederilor legale, angajatorii care stabilesc salarii mai mici decât cel minim riscă amenzi cuprinse între 1.000 şi 2.000 lei. Important: pe lângă plata salariului majorat, angajatorii au şi obligaţia de a raporta în Registrul de Evidenţă a Salariaţilor această creştere salarială.
  • salariul mediu brut va creşte de la 2.223 lei la 2.298 lei. Legea care prevede creşterea cu 75 de lei a salariului mediu brut pe economie, este Legea nr. 340/2013 a bugetului asigurărilor sociale de stat care a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 776 din 12 decembrie.
  • În urma acestei modificări, şi cuantumul ajutorului de deces se va majora tot până la 2.298 lei, în cazul asiguratului sau pensionarului. În cazul unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, ajutorul de deces va fi in 2014 de 1.149 lei, faţă de 1.112 de lei, cât a fost în 2013. Ajutorul de deces se acordă, în cazul decesului asiguratului, pensionarului sau al unui membru de familie care nu are un drept propriu de asigurări sociale şi se află în întreţinerea titularului la data decesului, unei singure persoane care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces şi care poate fi, după caz: soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moştenitorul în condiţiile dreptului comun sau în lipsa acestora, orice altă persoană care dovedeste cu acte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces. În cazul decesului copilului inapt pentru muncă, indiferent de vârstă, ajutorul de deces se acordă cu condiţia prezentării certificatului de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap sau, în lipsa acestuia, a actului medical vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a facut inapt pentru muncă şi data ivirii acesteia.
  • În 2014, valoarea punctului de pensie este de 790,7 lei, iar această valoare va fi majorată cu un indice de 1,07, conform prevederilor din legea pensiilor, ce majorează pensiile în funcţie de salariul mediu.

Cotele contribuţiilor sociale se vor păstra la aceeaşi valoare ca şi în anul 2013.