Modificarea Legii sănătăţii şi securităţii în muncă

În 27 septembrie 2010 a fost publicată HG nr. 955/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006.

Conform noii hotărâri de Guvern:

Citește articolul

În 27 septembrie 2010 a fost publicată HG nr. 955/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006.

Conform noii hotărâri de Guvern:

În 27 septembrie 2010 a fost publicată HG nr. 955/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006.

Conform noii hotărâri de Guvern:

 • Accidentul care produce incapacitate temporară de muncă este orice accident care produce incapacitate temporară de muncă de cel puţin 3 zile calendaristice consecutive, confirmată prin certificat medical sau, după caz, prin alte documente medicale, potrivit prevederilor legale;
 • În cazul în care în cadrul controalelor se constată încălcări ale prevederilor legale din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, inspectorul de muncă poate dispune sistarea activităţii şi, respectiv, poate propune inspectoratului teritorial de muncă înscrierea măsurii de sistare a activităţii în certificatul constatator. În baza propunerii inspectorului de muncă, inspectoratul teritorial de muncă consemnează în certificatul constatator măsura sistării activităţii prevăzută anterior.
 • În cazul întreprinderilor şi/sau unităţilor care au peste 250 de lucrători, angajatorul trebuie să organizeze unul sau mai multe servicii interne de prevenire şi protecţie. În cazul în care serviciile interne de prevenire şi protecţie nu au capacităţile şi aptitudinile necesare pentru efectuarea tuturor activităţilor de prevenire şi protecţie, angajatorul trebuie să apeleze la unul sau mai multe servicii externe pentru acele activităţi de prevenire şi protecţie pe care nu le poate desfăşura cu personalul propriu.
 • Evaluarea riscurilor cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii, inclusiv pentrugrupurile sensibile la riscuri specifice, trebuie revizuită, cel puţin, în următoarele situaţii:
  • ori de câte ori intervin schimbări sau modificări în ceea ce priveşte tehnologia, echipamentele de muncă, substanţele ori preparatele chimice utilizate şi amenajarea locurilor de muncă/posturilor de muncă;
  • după producerea unui eveniment;
  • la constatarea omiterii unor riscuri sau la apariţia unor riscuri noi;
  • la utilizarea postului de lucru de către un lucrător aparţinând grupurilor sensibile la riscuri specifice;
  • la executarea unor lucrări speciale.

Una dintre cele mai importante noutăţi apare la pct. 13, care se refera la art. 20, alin (2) din HG 1425/2006 şi conform căreia acesta se va modifica, având următorul cuprins:

„Art. 20. – (1) Desemnarea nominală a lucrătorului/lucrătorilor pentru a se ocupa de activităţile de prevenire şi protecţie se face prin decizie scrisă a angajatorului.

(2) Angajatorul va desemna lucrătorul numai din rândul lucrătorilor cu care are încheiat contract individual de muncă cu normă întreagă”.