Medierea și plasarea forței de muncă în străinătate

Persoanele care aleg să muncească în străinătate apelează deobicei la firmele care asigură servicii de mediere şi plasare a forţei de muncă în străinătate, întrucât nu au o oferta ferma de muncă in străinătate sau nu pot relaţiona direct cu potenţialul angajator din străinătate.

În România, activitatea privată de mediere şi plasare a forţei de muncă în străinătate este strict reglementata de lege, firmele care asigura serviciile de mediere trebuind să îndeplinească anumite condiţii pentru a desfăşura această activitate, respectiv:

Citește articolul

Persoanele care aleg să muncească în străinătate apelează deobicei la firmele care asigură servicii de mediere şi plasare a forţei de muncă în străinătate, întrucât nu au o oferta ferma de muncă in străinătate sau nu pot relaţiona direct cu potenţialul angajator din străinătate.

În România, activitatea privată de mediere şi plasare a forţei de muncă în străinătate este strict reglementata de lege, firmele care asigura serviciile de mediere trebuind să îndeplinească anumite condiţii pentru a desfăşura această activitate, respectiv:

Persoanele care aleg să muncească în străinătate apelează deobicei la firmele care asigură servicii de mediere şi plasare a forţei de muncă în străinătate, întrucât nu au o oferta ferma de muncă in străinătate sau nu pot relaţiona direct cu potenţialul angajator din străinătate.

În România, activitatea privată de mediere şi plasare a forţei de muncă în străinătate este strict reglementata de lege, firmele care asigura serviciile de mediere trebuind să îndeplinească anumite condiţii pentru a desfăşura această activitate, respectiv:

  • societatea de naţionalitate română să fie constituită în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, şi să aibă ca activitate principală „Selecţia şi plasarea forţei de muncă” sau societatea comerciala străină trebuie să fi înfiinţat o filiala in România conform prevederilor Legii nr. 31/1990.
  • atât societăţile comerciale de naţionalitate româna cat şi filialele societăţilor comerciale străine au obligaţia să se înregistreze in registrul special la inspectoratul teritorial de muncă în raza căruia îşi au sediul si ca operator de date cu caracter personal la A.N.S.P.D.C.P.
  • recrutarea cetăţenilor români pentru locuri de muncă în străinătate nu poate fi realizată de către persoane fizice, de agenţii de turism şi societăţi de transport, de reprezentanţi ai bisericii sau ai cultelor religioase, de organizaţii sau fundaţii.

Pentru a desfăşura activitatea de mediere a angajării cetăţenilor români în străinătate, agenţii de ocupare privaţi trebuie să aibă încheiate contracte care conţin oferte ferme de locuri de muncă cu persoane juridice, persoane fizice şi organizaţii patronale din străinătate, după caz.

Colaborarea dintre solicitantul de locuri de muncă în străinătate şi agentul de ocupare privat având ca obiect obţinerea de către primul a unui loc de muncă are loc în baza unui contract de mediere încheiat între cei doi, în formă scrisă. Numai astfel se poate proba de ambele părţi drepturile si obligaţiile asumate de către acestea , iar in situaţia în care aţi întâmpinat dificultăţi în derularea contractului de muncă în străinătate, vă puteţi adresa instanţei de judecată competente cu soluţionarea litigiilor civile, în vederea recuperării prejudiciului material/ financiar suferit ca urmare a activităţii defectuoase a agentului de ocupare sau va puteţi adresa cu o reclamaţie Inspecţiei Muncii.

Pentru serviciile de mediere pe care le oferă, agentul de ocupare privat poate solicita achitarea de către solicitant a unui tarif de mediere care să acopere costurile acestuia.

În afara tarifului reprezentând contravaloarea serviciilor de mediere, agenţii de ocupare a forţei de muncă nu trebuie să perceapă comisioane şi nu vor pretinde garanţii de la persoanele mediate, respectiv de la persoanele angajate în străinătate cu contract individual de muncă.

Dacă tarifele pentru prestarea serviciilor de mediere sunt încasate de la angajatori străini, agenţii de ocupare a forţei de muncă nu pot pretinde plata serviciilor de mediere şi de la solicitanţii de locuri de muncă in străinătate.

Alegerea firmei care va intermedia încheierea contractului de munca in străinătate trebuie făcuta cu mare grija, respectiv trebuie sa obţineţi informaţii minime despre firma care va asigura serviciile de mediere, de natura celor exemplificate mai sus, pentru a va asigura astfel de seriozitatea, onorabilitatea si nu in ultimul rând de legalitatea serviciilor oferite.

Pentru a preîntâmpina eventuale situaţii neplăcute şi pentru a evita firme ce nu respectă prevederile legale, în momentul în care decideţi să apelaţi la un agent de ocupare a forţei de muncă solicitaţi la inspectoratul teritorial de muncă în raza căruia îşi are sediul agentul, în temeiul prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, informaţii cu privire la îndeplinirea obligaţiei de înregistrare, la activitatea de mediere propriu-zisă desfăşurată şi informaţii despre firmele care nu mai desfăşoară activitatea de selecţie si plasare forţă de muncă.