Măsuri de debirocratizare și flexibilizare a relațiilor de muncă în microîntreprinderi

Simplificarea procedurilor specifice activității de resurse umane în microîntreprinderi, având în vedere că în România sunt în prezent aproximativ 500.000 de microîntreprinderi cu până la 9 salariați.

Citește articolul

Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 37/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii își dorește să simplifice procedurile specifice activității de resurse umane în microîntreprinderi, având în vedere că în România sunt în prezent aproximativ 500.000 de microîntreprinderi cu până la 9 salariați.

În ce constau aceste măsuri?

  • Fișa postului pentru angajații microîntreprinderilor devine opțională, însă va trebui comunicată în scris angajatului la solicitarea acestuia;
  • Evidența orelor de muncă prestate zilnic de salariații mobili, salariații care desfășoară munca la domiciliu și salariații microîntreprinderilor, în condițiile stabilite cu aceștia, se țin prin acord scris;
  • Se elimină obligația microîntreprinderilor de a întocmi un Regulament intern

Deși măsurile vor aduce într-adevăr, la început, simplificarea procedurilor specifice activității de resurse umane în microîntreprinderi, întrebarea care apare e ce se va întâmpla, pe termen lung, cu angajații care vor refuza să își îndeplinească atribuțiile sau cu cei care vor încălca regulile ce se stabileau anterior prin regulamentele interne?

Vor reuși oare aceste măsuri să simplifice relațiile de muncă în cazul microîntreprinderilor sau le vor complica într-un final? Cu siguranță, fiecare angajator aflat în această situație va trebui să pună bine în balanță aceste aspecte și să decidă dacă va implementa aceste măsuri sau va continua să întocmească fișe de post și regulament de ordine interioară, la fel ca și anterior intrării în aplicare a acestui act normativ.