Legea contabilității modificată în scopul reducerii sarcinilor administrative ale firmelor

Pe final de an primim și o veste bună de la Ministerul Finanțelor. Guvernul a aprobat zilele trecute, la propunerea MFP, o Ordonanţă de Urgenţă care modifică Legea contabilităţii în scopul reducerii sarcinilor administrative ale firmelor.

Practic, operatorii economici din România care se vor încadra în categoria microintreprinderilor, potrivit normelor europene (nu este vorba despre microintreprinderi în accepțiunea legislației românești ci a celei europene!), vor beneficia de sistemul european de raportare financiara simplificat specific microintreprinderilor.

Introducerea în legislaţia naţională a unui regim distinct pentru microintreprinderi este opţională pentru statele membre UE. România optează pentru introducerea acestui regim în scopul de a simplifica și a reduce cheltuielile administrative pentru microintreprinderi.

Citește articolul

Pe final de an primim și o veste bună de la Ministerul Finanțelor. Guvernul a aprobat zilele trecute, la propunerea MFP, o Ordonanţă de Urgenţă care modifică Legea contabilităţii în scopul reducerii sarcinilor administrative ale firmelor.

Practic, operatorii economici din România care se vor încadra în categoria microintreprinderilor, potrivit normelor europene (nu este vorba despre microintreprinderi în accepțiunea legislației românești ci a celei europene!), vor beneficia de sistemul european de raportare financiara simplificat specific microintreprinderilor.

Introducerea în legislaţia naţională a unui regim distinct pentru microintreprinderi este opţională pentru statele membre UE. România optează pentru introducerea acestui regim în scopul de a simplifica și a reduce cheltuielile administrative pentru microintreprinderi.

Pe final de an primim și o veste bună de la Ministerul Finanțelor. Guvernul a aprobat zilele trecute, la propunerea MFP, o Ordonanţă de Urgenţă care modifică Legea contabilităţii în scopul reducerii sarcinilor administrative ale firmelor.

Practic, operatorii economici din România care se vor încadra în categoria microintreprinderilor, potrivit normelor europene (nu este vorba despre microintreprinderi în accepțiunea legislației românești ci a celei europene!), vor beneficia de sistemul european de raportare financiara simplificat specific microintreprinderilor.

Introducerea în legislaţia naţională a unui regim distinct pentru microintreprinderi este opţională pentru statele membre UE. România optează pentru introducerea acestui regim în scopul de a simplifica și a reduce cheltuielile administrative pentru microintreprinderi.

În această categorie intră societăţile care la data bilanţului nu depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii:

  • 
total active 350.000 euro;

  • cifra de afaceri netă 700.000 euro;
  • 
numarul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar 10.

Principalele elemente de simplificare sunt cele referitoare la întocmirea unui bilanţ prescurtat şi a unui cont prescurtat de profit şi pierdere.

OUG mai vizează urmatoarele aspecte care urmăresc, de asemenea, diminuarea sarcinilor administrative pentru contribuabili:

  1. Reducerea obligaţiilor de auditare:

  • conform OUG, atunci când o societate are obligaţia să întocmească şi situaţii financiare anuale consolidate, pe lângă cele individuale, raportul de audit să poată fi întocmit sub forma unui singur raport pentru ambele categorii de situaţii financiare. Modificarea are rolul de a simplifica raportarea financiara și de a reduce costurile administrative;

  • sunt excluse din categoria entităţilor obligate să-şi auditeze situaţiile financiare anuale persoanele juridice care aparţin unui grup de societăţi şi intră în perimetrul de consolidare al unei societăţi-mamă cu sediul în România, care are obligaţia să aplice Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, în condiţiile în care se introduce și posibilitatea ca societatea-mamă să întocmească un singur raport de audit;

  • sunt exceptate de la obligaţia de auditare organizaţiile fără scop patrimonial care primesc finanţări din fonduri publice, luând în considerare faptul că situaţiile financiare anuale ale persoanelor juridice fără scop patrimonial de utilitate publică, potrivit legii, sunt supuse auditului financiar.
  1. Se reglementează posibilitatea întocmirii unui raport unic al administratorilor, atunci când o societate are obligaţia să întocmească si situaţii financiare anuale consolidate, pe lângă cele individuale.
  2. Se introduce posibilitatea optării pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic şi de către entităţile nou-infiinţate, care au dreptul potrivit legii să facă această opţiune.
  3. Se prevede în mod explicit că pentru un exerciţiu financiar poate fi depus doar un singur rând de situaţii financiare și sunt aduse clarificări în ceea ce priveşte corectarea erorilor constatate după depunerea situaţiilor financiare anuale, în sensul că acestea se corectează la data constatării lor, potrivit reglementărilor contabile emise de instituţiile cu atribuţii de reglementare în domeniul contabilităţii.

Considerăm această modificare legislativă drept una pozitivă, foarte necesară creării unui mediu economic mai eficient, prin reducerea și simplificarea birocrației inutile.