deIulia Usurelu noiembrie 10, 2016

Legea care anulează peste 100 de taxe

La finalul lunii octombrie 2016 a fost votată în Parlament legea prin care sunt anulate peste 100 de taxe, în principal din categoria taxelor cu valori mici și asietă fiscală mare. 

Taxele cuprinse în proiectul legislativ sunt:

1. Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului – 20 de taxe:

Citește articolul

La finalul lunii octombrie 2016 a fost votată în Parlament legea prin care sunt anulate peste 100 de taxe, în principal din categoria taxelor cu valori mici și asietă fiscală mare. 

Taxele cuprinse în proiectul legislativ sunt:

1. Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului – 20 de taxe:

La finalul lunii octombrie 2016 a fost votată în Parlament legea prin care sunt anulate peste 100 de taxe, în principal din categoria taxelor cu valori mici și asietă fiscală mare. 

Taxele cuprinse în proiectul legislativ sunt:

1. Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului – 20 de taxe:

 • cerere de înregistrare în registrul comerțului – persoane juridice – PJ (cuprinde: autorizare constituire, înmatriculare, autorizare funcționare prin declarație pe propria răspundere) – 250 lei
 • cerere de înregistrare în registrul comerțului – persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale – PFA, II, IF (cuprinde: înmatriculare, autorizare funcționare prin declarație pe propria răspundere) – 90 lei
 • cereri mențiuni simple – 45 lei
 • cereri mențiuni complexe cu două sau mai multe operațiuni- 220 lei

2. Legea cetățeniei române nr. 21/1991 – 2 taxe:

 • taxă înregistrare cerere – 3 lei
 • taxă timbru judiciar – 1,5 lei

3. Ordonanța Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea anumitor servicii publice și a taxelor percepute pentru prestarea acestora pe teritoriul României – 6 taxe :

 • eliberarea unui pașaport electronic, a unui pașaport simplu temporar sau a altui document de trecere a frontierei, procurarea unui act judiciar sau extrajudiciar, la cererea unor persoane fizice sau juridice străine, eliberarea de adeverințe, precum și alte servicii prestate de autorități (Dir Gen Pașapoarte MAI + Dep Consular MAE + Insp Gen Imigrari + DEPABD) – 22 lei
 • acordarea cetățeniei române (ANC) – 191 lei
 • acordarea/Redobândirea cetățeniei române (ANC) – 191 lei
 • supralegalizarea sigiliilor și a semnăturilor de pe un act oficial (Dep Consular MAE) – 25 lei
 • supralegalizarea sigiliilor și a semnăturilor de pe un certificat de origine a mărfurilor, de pe o factură comercială sau de pe orice alt document cerut la exportul ori importul mărfurilor (Dep Consular MAE) – 47 lei
 • identificarea unei persoane pe teritoriul României (Insp Gen Imigrari + DEPABD) – 35 lei

4. Legea nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune - 2 taxe:

 • taxa radio (persoane fizice – 2,5 lei/lună, persoane juridice fara salariati – 2,5 lei/lună, persoane juridice, inclusiv sucursale, filiale si alte subunitati fara personalitate juridica – 30 lei/lună, microintreprinderi – 10 lei/lună)
 • taxa TV (persoane fizice – 4 lei/lună, persoane juridice fara salariati – 4 lei/lună, persoane juridice, inclusiv sucursale, filiale si alte subunitati fara personalitate juridica – 50 lei/lună, microintreprinderi – 15 lei/lună, persoane juridice – societati turistice – 7,7 lei/camera)

5. Legea nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României - 22 de taxe: – nu sunt menționate expres intr-un act normativ, dar sunt cele întâlnite în practică – 21 lei fiecare:

 • cerere de schimbare a numelui, Diploma de bacalaureat, Diploma de licenta, Certificate de calificare, Atestate profesionale, Certificate de competente profesionale, certificate de calificare, carte de identitate autoturism, permis armă, permis vânătoare, carnet de muncă, certificat de revolutionar, titlu proprietate, brevete și însemne etc

6 .Legea nr.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru - 13 taxe:

 • certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietății asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate pentru animalele peste 2 ani – 5 lei
 • înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui și sexului – 15 lei
 • preschimbarea actelor de identitate pentru cetățeni români, precum și înscrierea mențiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reședinței cetățenilor români– 5 lei
 • eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare – 3 lei
 • taxă examinare obținerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile și subcategoriile A, A1, B, B1 și B+E – 6 lei
 • taxă examinare obținerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile și subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E, Tb și TV – 28 lei
 • taxă examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat, precum și a persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obținerea aceleiași categorii a permisului de conducere, precum și pentru persoanele care nu au absolvit o școală de conducători de autovehicule, cu excepția celor pentru categoriile B, B1, B+E – 84 lei
 • taxă înmatriculare permanent sau temporară pentru autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500 kg inclusive – 60 lei
 • taxă înmatriculare permanent sau temporară pentru autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg – 145 lei
 • taxă de autorizare provizorie a circulației autovehiculelor și remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar – 9 lei
 • taxe de autorizare a circulației pentru probe a autovehiculelor și remorcilor – 414 lei
 • înregistrarea cererilor persoanelor fizice și juridice privind furnizarea unor date din Registrul național de evidență a persoanelor, precum și din Registrul național de evidență a permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare și din registrele județene și al municipiului București de evidență a permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare – 5 lei
 • taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția celor pentru terenurile agricole și forestiere – 15 lei

7. Ordonanța Guvernului nr. 128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice și juridice de către Ministerul Administrației și Internelor - 4 taxe:

 • taxă pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar – 10 lei
 • aplicarea apostilei pe actul oficial administrativ, la solicitarea persoanelor fizice – 22 lei
 • aplicarea apostilei pe actul oficial administrativ, la solicitarea persoanelor juridice și în cazul reprezentării titularului actului de către un avocat – 44 lei
 • înregistrarea cererii pentru aplicarea apostilei – 3 lei

8. Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 din 29 iulie 2015, cu modificările și completările ulterioare – 1 taxă:

 • tarif suplimentar eliberare pașaport simplu temporar – 100 lei

9. Lega nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea i, nr. 728 din 28 octombrie 2008, cu modificările și completările ulterioare – 25 taxe:

 • înregistrarea cererii de eliberare a unei cărți de identitate sau a unei cărți electronice de identitate – 15 euro
 • eliberarea unui pașaport sau a unui titlu de călătorie – 40 euro
 • redactarea, autentificarea și revocarea unui înscris, indiferent de natura acestuia: un exemplar – 40 euro, pentru fiecare exemplar în plus – 10 euro
 • legalizarea semnăturii traducătorului – 40 euro
 • legalizarea unei copii de pe înscrisuri – 10 euro
 • legalizarea semnăturii de pe un înscris sub semnătură privată – 30 euro
 • legalizarea sigiliului și semnăturii Ministerului Afacerilor Externe român, aplicate pe un act oficial eliberat de autoritățile române care urmează să fie folosit în străinătate, sau a sigiliului și semnăturii de pe un act oficial străin, care urmează să producă efecte juridice în România – 30 euro
 • legalizarea sigiliului și semnăturii autorităților competente străine de pe un certificat de origine a mărfurilor, de pe o factură comercială și de pe orice alt document cerut la exportul și importul mărfurilor din și în România, în funcție de valoarea mărfurilor
 • eliberarea unei copii sau a unui extras de pe actele aflate în arhivele misiunilor diplomatice sau ale oficiilor consulare, de fiecare pagină – 10 euro
 • efectuarea unei traduceri din sau în limba română, de fiecare pagină – 30 euro
 • legalizarea traducerii efectuate – 20 euro
 • certificarea unor fapte constatate personal de funcționarul consular – 20 euro
 • eliberarea unui certificat de cutumă – 30 euro
 • primirea în depozit a înscrisurilor și a documentelor prezentate de părți – 30 euro
 • înregistrarea căsătoriei la misiunile diplomatice și oficiile consulare române – 90 euro
 • înscrierea unui certificat de naștere sau de căsătorie străin în registrele de stare civilă românești, în termen de 6 luni de la data înregistrării nașterii/căsătoriei la autoritățile străine – 90 euro
 • înscrierea unui certificat de naștere sau de căsătorie străin în registrele de stare civilă românești, peste termenul de 6 luni de la data înregistrării nașterii/căsătoriei la autoritățile străine – 135 euro
 • procurarea unui duplicat al unui certificat de stare civilă românesc sau a unui extras multilingv al unui act de stare civilă românesc – 45 euro
 • înregistrarea cererii de înscriere a unei mențiuni pe marginea unui act de stare civilă românesc – 30 euro
 • eliberarea unui extras de stare civilă – 30 euro
 • eliberarea dovezii de cetățenie – 10 euro
 • procurarea unui act judiciar sau extrajudiciar din țară sau din străinătate – 30 euro
 • verificarea autenticității unui permis de conducere românesc – 30 euro
 • apostilarea sau supralegalizarea unui act oficial prin intermediul misiunilor diplomatice sau al oficiilor consulare române din străinătate – 30 euro
 • alte servicii consulare care nu sunt incluse în prezenta listă – 30 euro

10. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura - 1 taxă:

11. Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice - 4 taxe:

 • comision efectuare rețineri din pensii – 3% din suma reținută
 • eliberarea certificatului privind stagiul de cotizare -15 lei
 • eliberarea, la cererea asiguraților, a adeverințelor care atestă calitatea, venitul asigurat și/sau stagiul de cotizare realizat, începând cu a doua solicitare din cursul unui an calendaristic – 15 lei
 • eliberarea adeverințelor care conțin informații necesare executării silite, solicitate de către executorii judecătorești – 17 lei.

12. Ordonanța Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal - 1 taxă:

 • taxă cazier fiscal – 20 lei

13. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule - 1 taxă:

 • timbrul de mediu pentru autoturisme.

Inițiatorii legii susțin că taxele desființate aduc doar 0,07% din PIB și că România poate ajunge în 2018, prin continuarea tendinței de desființare, ”în rândul țărilor cu cel mai mic număr de taxe”. Potrivit lor, 25 din cele 102 taxe se plătesc în afara granițelor.

Legea, dacă va fi promulgată de Președintele României, va intra în vigoare începând cu 1 ianuarie 2017.