Informaţii privind grupul fiscal unic

Deşi reglementat de ceva timp în Codul fiscal, conceptul de grup fiscal a fost clarificat abia dupa ce Procedura de implementare şi de administrare a grupului fiscal unic a fost aprobată prin Ordinul ANAF nr. 607/2013.

Definit în Cod Fiscal la art.127, este considerat grup fiscal unic un grup de persoane juridice, independente din punct de vedere juridic, dar în relaţii strânse din punct de vedere financiar, economic.

Ca să poate fi tratat ca un grup fiscal, acest grup de societăţi trebuie să îndeplinească anumite condiţii:

Citește articolul

Deşi reglementat de ceva timp în Codul fiscal, conceptul de grup fiscal a fost clarificat abia dupa ce Procedura de implementare şi de administrare a grupului fiscal unic a fost aprobată prin Ordinul ANAF nr. 607/2013.

Definit în Cod Fiscal la art.127, este considerat grup fiscal unic un grup de persoane juridice, independente din punct de vedere juridic, dar în relaţii strânse din punct de vedere financiar, economic.

Ca să poate fi tratat ca un grup fiscal, acest grup de societăţi trebuie să îndeplinească anumite condiţii:

Deşi reglementat de ceva timp în Codul fiscal, conceptul de grup fiscal a fost clarificat abia dupa ce Procedura de implementare şi de administrare a grupului fiscal unic a fost aprobată prin Ordinul ANAF nr. 607/2013.

Definit în Cod Fiscal la art.127, este considerat grup fiscal unic un grup de persoane juridice, independente din punct de vedere juridic, dar în relaţii strânse din punct de vedere financiar, economic.

Ca să poate fi tratat ca un grup fiscal, acest grup de societăţi trebuie să îndeplinească anumite condiţii:

  1. o persoană juridică nu poate face parte decât dintr-un singur grup fiscal, să nu fie într-un alt grup fiscal;
  2. să aibă toate persoanele juridice aceeaşi perioadă fiscală şi să fie administrate de aceeaşi Administraţie financiară;
  3. opţiunea de a face parte dintr-un grup fiscal este de 2 ani pentru fiecare persoană juridică.

Se consideră  într-un grup fiscal persoanele impozabile al caror capital social este deţinut direct sau indirect în proporție mai mare de 50% de către aceiaşi acţionari.

Ca să poată deveni grup fiscal, reprezentanţii legali ai persoanelor juridice vor depune o cerere semnată, împreuna cu o documentaţie la Administraţia Financiară de care aparţin, urmând să primească un răspuns în maxim 60 zile de la Administraţia Financiară.

Din momentul funcționării ca grup fiscal, fiecare reprezentant sau membru are obligaţia de a:

  • raporta în Decont TVA orice livrare de bunuri, servicii;
  • trimite decontul sau reprezentantului;
  • nu va plati TVA şi nu va solicita rambursarea lui.

Din punctul de vedere al reprezentantului grupului fiscal, acesta va avea următoarele obligaţii:

  • va prelua în primul Decont TVA consolidat soldurile de plată sau de rambursat ale membrilor grupului;
  • va raporta în propriul Decont TVA prestări de servicii, livrări de bunuri, achiziţie intracomunitară pe parcursul perioadei fiscale;
  • va depune la Administraţia Financiară toate deconturile membrilor împreună cu decontul TVA consolidat; Reprezentantul fiscal va depune la organul fiscal toate deconturile de TVA ale membrilor doar cu titlu informativ, fiind prelucrat electronic doar decontul TVA consolidat.
  • va plăti sau va cere rambursarea TVA ce rezulta din decont.

Reprezentatntul fiscal va depune la organul fiscal toate deconturile de TVA ale membrilor doar cu titlu informativ, fiind prelucrat electronic doar decontul TVA consolidat.

Fiecare membru al grupului trebuie să depună declaraţia recapitulativă la organul fiscal de care aparţine, să se supună controlului fiscal cand este cazul şi şă răspundă solidar cu ceilalţi membri ai grupului pentru orice TVA datorat de el sau de alt membru.

Este important să menţionăm că în cadrul grupului fiscal nu se aplică Sistemul TVA la încasare, indiferent dacă Cifra de afaceri este inferioară plafonului de 220 000 lei.

În cazul apariţiei oricărei modificări în cadrul grupului fiscal, se va notifica în termen de 30 zile organului fiscal.