Începând cu 1 ianuarie 2011 nu vor mai exista cărţi de muncă

Ordonanţa de urgenţă nr. 148/2008 stabileşte că începând cu 1 ianuarie 2011 se abrogă dispoziţiile Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de muncă.

Conform prevederilor art.296 din Codul Muncii (Legea nr. 53/2003), cu modificările şi completările ulterioare, carnetul de muncă rămâne să probeze vechimea în muncă stabilită până la data de 31 decembrie 2010, iar angajatorii care păstrează şi completează carnetele de muncă urmează să le elibereze titularilor în mod eşalonat, până la data de 30 iunie 2011, pe bază de proces-verbal individual de predare-primire.

Deasemenea, inspectoratele teritoriale de muncă care deţin carnetele de muncă ale salariaţilor le vor elibera până la data 30 iunie 2011 angajatorilor.

Citește articolul

Ordonanţa de urgenţă nr. 148/2008 stabileşte că începând cu 1 ianuarie 2011 se abrogă dispoziţiile Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de muncă.

Conform prevederilor art.296 din Codul Muncii (Legea nr. 53/2003), cu modificările şi completările ulterioare, carnetul de muncă rămâne să probeze vechimea în muncă stabilită până la data de 31 decembrie 2010, iar angajatorii care păstrează şi completează carnetele de muncă urmează să le elibereze titularilor în mod eşalonat, până la data de 30 iunie 2011, pe bază de proces-verbal individual de predare-primire.

Deasemenea, inspectoratele teritoriale de muncă care deţin carnetele de muncă ale salariaţilor le vor elibera până la data 30 iunie 2011 angajatorilor.

Ordonanţa de urgenţă nr. 148/2008 stabileşte că începând cu 1 ianuarie 2011 se abrogă dispoziţiile Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de muncă.

Conform prevederilor art.296 din Codul Muncii (Legea nr. 53/2003), cu modificările şi completările ulterioare, carnetul de muncă rămâne să probeze vechimea în muncă stabilită până la data de 31 decembrie 2010, iar angajatorii care păstrează şi completează carnetele de muncă urmează să le elibereze titularilor în mod eşalonat, până la data de 30 iunie 2011, pe bază de proces-verbal individual de predare-primire.

Deasemenea, inspectoratele teritoriale de muncă care deţin carnetele de muncă ale salariaţilor le vor elibera până la data 30 iunie 2011 angajatorilor.

Foarte importantă însă este precizarea care vorbeşte despre menţinerea obligaţiei „înfiinţării Registrului general de evidenţă a salariaţilor”. Conform aceste prevederi, fiecare angajator are obligaţia de a transmite la inspectoratul teritorial de muncă registre de evidenţă a salariaţilor în format electronic.