Încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap – după 25 iulie 2020

Începând cu data de 25.07.2020 intră în vigoare modificările aduse legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Reamintim că drepturile persoanelor cu handicap (prin persoană cu handicap se înțelege și persoană invalidă gradul III) încadrate în muncă sau care sunt în căutarea unui loc de muncă sunt următoarele:

Citește articolul

Începând cu data de 25.07.2020 intră în vigoare modificările aduse legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Reamintim că drepturile persoanelor cu handicap (prin persoană cu handicap se înțelege și persoană invalidă gradul III) încadrate în muncă sau care sunt în căutarea unui loc de muncă sunt următoarele:

  • cursuri de formare profesională;
  • adaptare rezonabilă la locul de muncă;
  • consiliere din partea unei persoane specializate în medierea muncii;
  • perioada de probă de cel puțin 45 de zile lucrătoare;
  • preaviz plătit de minimum 30 de zile lucrătoare acordat în momentul desfacerii contractului de muncă din motive care nu sunt imputabile angajatului, dar și posbilitatea de a lucra mai puțin de 8 ore/zi, dacă beneficiază de recomandarea comisiei de evaluare.

Noutatea constă în faptul că angajatorul este obligat să asigure accesul persoanelor cu handicap la ocuparea unui loc de muncă adaptat, conform cu specializarea acestora și capacității de muncă atestate prin certificatul de încadrare în grad de handicap, precum și de a adapta rezonabil locul de muncă ce urmează a fi ocupat de către aceștia.

“Adaptarea rezonabilă la locul de muncă” este definită de către legiuitor că fiind suma tuturor modificărilor făcute de către angajator pentru a facilita dreptul la muncă al persoanei cu handicap. Aceasta presupune și adaptarea programului de lucru în conformitate cu potențialul funcțional al persoanei, achiziționarea de echipamente asistive, dispozitive și tehnologii asistive, etc.

Neasigurarea locului de muncă conform celor indicate mai sus, constituie contravenție și este amendată cu sume cuprinse între 10 000 – 25 000 RON.