Încă o categorie de angajați va beneficia de facilități la plata taxelor salariale

Potrivit Legii nr. 135/2022, începând cu veniturile aferente lunii iunie 2022 și până la sfârșitul anului 2028, salariul minim brut pentru domeniile agriculturii și industriei alimentare va fi de minimum 3.000 de lei lunar.

Citește articolul

Potrivit Legii nr. 135/2022 publicată în Monitorul Oficial din 17.05.2022, începând cu veniturile aferente lunii iunie 2022 și până la sfârșitul anului 2028, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru persoanele care lucrează în domeniile agriculturii și industriei alimentare va fi de minimum 3.000 de lei lunar, fără a include indemnizațiile, sporurile și alte adaosuri.

Acești angajați vor beneficia de scutire la plata impozitului pe venit (care este în cota de 10%), scutire la plata contribuției la sănătate (care este în cota de 10%), reducere la plata contribuției la pensii (de la 25% la 21,25%, reducerea de 3,75% fiind fix partea care se duce la pensia privată) și de reducere la plata contribuției asiguratorii pentru muncă (de la 2,25% la 0,3375%).

Deși vor fi scutiți de plata contribuției la sănătate, salariații vor fi asigurați în sistemul sanitar autohton, inclusiv pentru concedii medicale și riscuri profesionale. Salariații vor fi scutiți de partea din contribuția la pensii pentru pensia privată obligatorie, însă aceștia vor putea opta pentru continuarea plății la pensia privată printr-o cerere depusă la angajator. Perioadele lucrate în sectorul agricol și în industria alimentară constituie stagiu de cotizare pentru stabilirea dreptului la indemnizație de șomaj și indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă.

Dacă luăm în calcul salariul minim de 3.000 lei brut, un angajat va lua, începând cu veniturile aferente lunii iunie 2022, 2.362 lei în mână față de 1.774 lei cât lua în mână anterior acordării acestor facilități.

Pentru a beneficia de aceste prevederi, angajatorii care desfășoară activități în sectorul agricol și în industria alimentară vor trebui sa se încadrează în următoarele condiții, până la 31 decembrie 2028 inclusiv:

  • să desfășoare pe teritoriul României activități în sectorul agricol și în industria alimentară, activități definite de anumite coduri CAEN specificate în prezenta lege
  • să realizeze cifră de afaceri din activitățile agricole și industriale în limita a cel puțin 80% din cifra de afaceri totală. Pentru angajatorii înființați începând cu luna iunie 2022, cifra de afaceri se calculează cumulat de la data înregistrării, iar pentru angajatorii existenți la data de 1 iunie 2022 se consideră ca bază de calcul cifra de afaceri realizată cumulat de la începutul anului

Măsurile se vor aplica pentru veniturile brute lunare între 3.000 și 30.000 de lei, pentru salariații care au normă întreagă de muncă (adică opt ore pe zi și 40 de ore pe săptămână). Pentru sumele ce depășesc 30.000 de lei se vor calcula și plăti taxele salariale obișnuite.

Facilitățile urmează să fie aplicate pe baza unei proceduri dată prin ordin al Ministerului Finanțelor, procedură care trebuie emisă în 30 de zile de la publicarea prezentei legi.