Impozitul pe constructii speciale bate la ușă!

Vă era “dor” de un nou impozit? – Impozitul pe construcții speciale are scadența pe 26 mai

Conform OUG 102/2013, de la 1 ianuarie 2014 a apărut un nou impozit care se plătește de atât de către persoanele juridice române și străine care lucrează în România prin intermediul unui sediu permanent, precum şi de cele cu sediul social în România.

Cât se platește și care este modalitatea de calcul?

Impozitul pe construcții speciale se calculează prin aplicarea unei cote de 1,5% asupra valorii construcțiilor existente în patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior (valoarea de inventar), evidențiată contabil în soldul debitor al conturilor corespunzătoare construcțiilor menționate la art 296.34 din Codul Fiscal din care se scade:

Citește articolul

Vă era “dor” de un nou impozit? – Impozitul pe construcții speciale are scadența pe 26 mai

Conform OUG 102/2013, de la 1 ianuarie 2014 a apărut un nou impozit care se plătește de atât de către persoanele juridice române și străine care lucrează în România prin intermediul unui sediu permanent, precum şi de cele cu sediul social în România.

Cât se platește și care este modalitatea de calcul?

Impozitul pe construcții speciale se calculează prin aplicarea unei cote de 1,5% asupra valorii construcțiilor existente în patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior (valoarea de inventar), evidențiată contabil în soldul debitor al conturilor corespunzătoare construcțiilor menționate la art 296.34 din Codul Fiscal din care se scade:

Vă era “dor” de un nou impozit? – Impozitul pe construcții speciale are scadența pe 26 mai

Conform OUG 102/2013, de la 1 ianuarie 2014 a apărut un nou impozit care se plătește de atât de către persoanele juridice române și străine care lucrează în România prin intermediul unui sediu permanent, precum şi de cele cu sediul social în România.

Cât se platește și care este modalitatea de calcul?

Impozitul pe construcții speciale se calculează prin aplicarea unei cote de 1,5% asupra valorii construcțiilor existente în patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior (valoarea de inventar), evidențiată contabil în soldul debitor al conturilor corespunzătoare construcțiilor menționate la art 296.34 din Codul Fiscal din care se scade:

a) valoarea clădirilor, inclusiv valoarea lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru clădirile închiriate, luate în concesiune, aflate în administrare ori în folosință, pentru care se datorează impozit pe clădiri, potrivit prevederilor titlului IX din Codul Fiscal, de către contribuabil sau proprietar, după caz;

b) valoarea lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru construcțiile, aflate sau care urmează să fie trecute în proprietatea statului sau a unităților administrativ-teritoriale;

c) valoarea construcțiilor din subgrupa 1.2.9. „Terase pe arabil, plantații pomicole și viticole” din Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificările ulterioare.

Când se declară și se face plata impozitului?

Persoanele juridice trebuie să calculeze şi să declare integral impozitul pe construcţii în formularul 100 – „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat” (și nu la bugetul local!), până la data de 26 mai, inclusiv, iar plata se efectuează în două rate egale, până la data de 26 mai şi 25 septembrie, inclusiv. Acest impozit reprezintă venit la bugetul de stat şi face parte din categoria impozitelor care nu se plătesc în contul unic.

Prin excepție, contribuabilii care încetează să existe în cursul anului, au obligația de a declara și plăti impozitul determinat, până la data încheierii perioadei din an în care persoana juridică a existat. Contribuabilii nou – înființați datorează impozitul pe construcții începând cu anul fiscal următor.

În concluzie, societățile autohtone sau care activează prin sedii permanente în România și care au în proprietate, în afară de clădiri, și anumite construcții speciale, evidențiate în contabilitatea lor ca mijloace fixe sunt obligate să plăteasca o cotă de 1.5% din valoarea lor declarată.

Este foarte important de reținut faptul că această cotă de 1.5% poate fi menținută doar dacă se face reevaluarea acestora odată la 3 ani. În caz contrar, această cotă va crește la 10%.

Printre construcțiile speciale se regăsesc: stâlpii de electricitate (în cazul ENEL), conductele de gaze, canalizările, platforme industriale, antenele GSM și GPS (în cazul operatorilor de telecomunicații) etc. O altă categorie pe care acest impozit o vizează sunt și fermierii, prin achitarea taxelor pe sere, depozite, ferme de păsări și animale, heleștee dar şi alte construcţii agricole neregăsite în această listă, cum sunt gardurile.

Citind despre acest nou impozit și ascultând părerea unora şi a altora mi-a fost simpatică abordarea şi denumirea acestei noi taxe ca fiind „impozitul pe orice”. Există un mic adevăr şi în această denumire. Nivelul de 1,5% din valoarea construcţiei supuse impozitării poate părea mic, însă impactul său se va resimţi direct în buzunarele producătorilor şi al consumatorilor români.