Guvernul a adoptat noile modificări la Codul Fiscal. Taxe care se majorează de la 1 august 2022

S-a discutat foarte mult în ultimele zile despre propunerile de modificare a Codului Fiscal, forma finală a acestora fiind prezentă în OG 16/2022.

Citește articolul

S-a discutat foarte mult în ultimele zile despre propunerile de modificare a Codului Fiscal. În final Guvernul a adoptat forma finală a acestora, prin OG 16/2022.

Actul normativ prevede modificări cu aplicare după 1 ianuarie 2023, dar și modificări cu aplicare imediată, de la 1 august 2022, ceea ce va genera o bulversare pentru numeroase companii și efecte negative pentru unele categorii de contribuabili.

Redăm mai jos principalele modificări care vor intra în vigoare imediat, respectiv cu data de 1 august 2022.

Suprataxarea salariilor part-time

Una dintre modificările fiscale cele mai criticate de mediul de afaceri este taxarea cu CAS și CASS a salariilor pe normă parțială care au o valoare sub salariul minim pe economie la valoarea întreagă a salariului minim pe economie conform OG 16/2022.

Astfel,  contribuțiile de asigurări sociale (CAS)  și de sănătate (CASS) datorate de către persoanele fizice care obțin venituri din salarii sau asimilate salariilor, în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parțial, nu pot fi mai mici decât nivelul CAS și CASS calculate la nivelul salariului de bază minim brut pe țară (respectiv 2550lei) în vigoare în luna pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ.

Practic, începând din luna august, pentru contractele part-time contribuțiile CAS si CASS obligatorii se vor raporta la salariul minim brut pe tara.

În cazul în care taxele calculate raportat la numărul de ore sunt mai mici decât nivelul CAS și CASS calculate la nivelul salariului de bază minim brut pe țară, diferența se suportă de către angajator/plătitorul de venit în numele angajatului/beneficiarului de venit.

Aceste prevederi NU se aplică în cazul persoanelor fizice aflate în una dintre următoarele situații:

  • sunt elevi sau studenți, cu vârsta până la 26 de ani, aflați într-o formă de școlarizare;
  • sunt ucenici, potrivit legii, în vârstă de până la 18 ani;
  • sunt persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane cărora prin lege li se recunoaște posibilitatea de a lucra mai puțin de 8 ore pe zi;
  • au calitatea de pensionari pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii, cu excepția pensionarilor pentru limită de vârstă care beneficiază de pensii de serviciu în baza unor legi/statute speciale, precum și a celor care cumulează pensia pentru limită de vârstă din sistemul public de pensii cu pensia stabilită în unul dintre sistemele de pensii neintegrate sistemului public de pensii;
  • realizează în cursul aceleiași luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puțin egală cu salariul de bază minim brut pe țară.

Pentru cei care realizează în cursul aceleiași luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte, procedura de aplicare se va stabili prin Ordin al Ministrului Finanțelor.

Se mai reduc scutirile fiscale pentru salariații din construcții, agricultură, sectorul alimentar.

Tot de la 1 august 2022, scade de la 30.000 lei la 10.000 lei plafonul de venituri lunare până la care salariații din sectorul agroalimentar și din construcții beneficiază de scutiri și reduceri de impozit și contribuții. Pentru partea din venitul brut lunar ce depăşeşte 10.000 lei nu se mai aplică facilităţile fiscale.

Sunt prevederi noi privind calculul cifrei de afaceri pentru aplicarea facilităților fiscale în sectorul construcțiilor.

Pentru determinarea ponderii cifrei de afaceri realizată efectiv din activitatea de construcții în cifra de afaceri totală, indicatorul CĂ realizată efectiv din activitatea de construcții cuprinde numai veniturile din activitatea desfășurată pe teritoriul României, iar indicatorul cifra de afaceri totală cuprinde atât veniturile din activitatea desfășurată pe teritoriul României, cât și din afară României.
Prin activitatea desfășurată pe teritoriul României se înțelege activitatea desfășurată efectiv în România în scopul realizării de produse și prestări de servicii.
Pentru angajatorii nou-înființați, respectiv înregistrați la registrul comerțului-înregistrați fiscal în cursul anului, cifra de afaceri se calculează cumulat de la dată înregistrării, inclusiv luna în care se aplică scutirea, iar pentru angajatorii existenți la dată de 1 ianuarie a fiecărui an, cifra de afaceri se calculează cumulat pentru perioada corespunzătoare din anul curent, inclusiv luna în care se aplică scutirea. Această cifră de afaceri se realizează pe bază de contract sau comandă și acoperă manoperă, materiale, utilaje, transport, echipamente, dotări, precum și alte activități auxiliare. Cifra de afaceri va cuprinde inclusiv producția realizată și nefacturată .

Aceste prevederi se aplică în 3 zile de la publicarea ordonanței în Monitorul Oficial.