deFlorina Babau octombrie 21, 2021

Fondul de handicap plătit de angajator se majorează

Corelat cu creșterea salariului minim, va crește implicit și contribuția pentru persoane cu handicap neîncadrate datorată de firmele și autoritățile publice care au cel puțin 50 de angajați.

Citește articolul

Potrivit art.78 alin.3 al Legii nr. 448/2006, autoritățile și instituțiile publice, precum și persoanele juridice, publice sau private care au cel puțin 50 de angajați sunt obligate să angajeze persoane cu handicap într-un procent de cel puțin 4% din numărul total de salariați. În caz contrar, pot opta pentru una dintre următoarele obligații:

a) Să plătească lunar către bugetul de stat o suma reprezentând salariul de bază minim brut pe tara garantat în plată, înmulțit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap;

b) Să plătească lunar către bugetul de stat o suma reprezentând echivalentul a minimum 50% din salariul de baza minim brut pe tara garantat în plată înmulțit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap, iar cu suma reprezentând diferența până la nivelul sumei prevăzute la lit. a) să achiziționeze, pe bază de parteneriat, produse sau servicii realizate prin activitatea proprie a persoanelor cu handicap angajate în unități protejate autorizate. Unitățile protejate sunt autorizate potrivit O.M.M.F.P.S nr. 1372/2010 privind aprobarea Procedurii de autorizare a unităților protejate, cu modificările si completările ulterioare.

Ca urmare a Hotărârea Guvernului nr.1.071/2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 950 din 5 octombrie 2021, salariul minim brut pe țară va fi de 2.550 lei de la 1 ianuarie 2022, ceea ce atrage și majorarea corespunzătoare a contribuției pentru persoane cu handicap neîncadrate. Firmele private și entitățile publice cu peste 50 de angajați vor plăti o contribuție la fondul de handicap mai mare începând cu 1 ianuarie 2021, dacă nu se achită de obligația de a angaja un anumit număr minim de persoane cu handicap.

Astfel, din 1 ianuarie 2022, angajatorii vor plăti o sumă mai mare, de 2.550 lei (față de cea din prezent de 2.300 lei) ori numărul de posturi pe care nu au angajat persoane cu dizabilități. De  exemplu, o firma cu 50 de angajați, ar trebui să angajeze minim 2 persoane cu handicap. Dacă nu face angajările respective, firma poate opta să plătească la stat salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, înmulțit cu numărul de locuri de muncă în care nu a angajat persoană cu handicap și/sau parțial să facă achiziții de la unități protejate. Presupunând că firma nu face angajări și nici nu achiziționează produse de la unități protejate, valoarea obligației la fondul de handicap va crește în acest caz cu  500 lei/lună.