deRamona Bosinceanu martie 1, 2010

Firmele care angajează şomeri, scutite de la plata CAS timp de şase luni

Firmele care în cursul anului 2010 încadrează în muncă şomeri pe locuri de muncă nou create, pentru o perioadă de cel puţin un an, beneficiază de scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale aferente şomerilor încadraţi pentru o perioadă de şase luni, potrivit unei Ordonanţe de Urgenţă adoptate în 23.02.2010, de către Guvernul României.

Ordonanţa de urgenţă privind reglementarea unor măsuri în vederea stimulării creării de noi locuri de muncă şi diminuării şomajului prevede acordarea acestei facilităţi numai celor care angajează persoane provenind din rândul şomerilor înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă de minimum 3 luni premergătoare deciziei de angajare, indiferent de tipul contractului.

O altă condiţie impusă prevede că, între angajatori şi angajaţii din rândul şomerilor nu trebuie să existe raporturi de muncă, în ultimele 12 luni dinaintea angajării.

Citește articolul

Firmele care în cursul anului 2010 încadrează în muncă şomeri pe locuri de muncă nou create, pentru o perioadă de cel puţin un an, beneficiază de scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale aferente şomerilor încadraţi pentru o perioadă de şase luni, potrivit unei Ordonanţe de Urgenţă adoptate în 23.02.2010, de către Guvernul României.

Ordonanţa de urgenţă privind reglementarea unor măsuri în vederea stimulării creării de noi locuri de muncă şi diminuării şomajului prevede acordarea acestei facilităţi numai celor care angajează persoane provenind din rândul şomerilor înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă de minimum 3 luni premergătoare deciziei de angajare, indiferent de tipul contractului.

O altă condiţie impusă prevede că, între angajatori şi angajaţii din rândul şomerilor nu trebuie să existe raporturi de muncă, în ultimele 12 luni dinaintea angajării.

Firmele care în cursul anului 2010 încadrează în muncă şomeri pe locuri de muncă nou create, pentru o perioadă de cel puţin un an, beneficiază de scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale aferente şomerilor încadraţi pentru o perioadă de şase luni, potrivit unei Ordonanţe de Urgenţă adoptate în 23.02.2010, de către Guvernul României.

Ordonanţa de urgenţă privind reglementarea unor măsuri în vederea stimulării creării de noi locuri de muncă şi diminuării şomajului prevede acordarea acestei facilităţi numai celor care angajează persoane provenind din rândul şomerilor înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă de minimum 3 luni premergătoare deciziei de angajare, indiferent de tipul contractului.

O altă condiţie impusă prevede că, între angajatori şi angajaţii din rândul şomerilor nu trebuie să existe raporturi de muncă, în ultimele 12 luni dinaintea angajării.

Potrivit noului act normativ, perioada în care angajatorii nu vor plăti contribuţiile de asigurări sociale va constitui stagiu de cotizare fără plată contribuţiei angajatorului, în vederea asigurării unui nivel adecvat de protecţie a lucrătorilor angajaţi.

Astfel, angajatorii vor fi scutiţi de contribuţia de asigurări sociale, contribuţia de asigurări pentru şomaj, contribuţia de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, contribuţia la fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate, inclusiv contribuţia pentru concedii si îndemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, datorate, potrivit prevederilor legale, de angajatori.

Scutirea de la plata contribuţiilor sociale datorate de angajatori, potrivit legii, ar urma să se acorde începând cu luna următoare lunii stabilirii raporturilor de muncă, sau cu data lunii în curs, dacă activitatea angajatului începe din prima zi a lunii.

Ordonanţa prevede că „pentru stabilirea şi calculul indemnizaţiei de şomaj prevăzute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, se utilizează salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare în perioada pentru care angajatorii au beneficiat de scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale.

În situaţia în care stagiul de cotizare realizat este corespunzător unei fracţiuni de lună, se utilizează salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plata în vigoare în perioada respectivă, corespunzător fracţiunii de lună. De asemenea, prin derogare de la dispoziţiile art. 34 alin. (11) lit. a) şi ale art. 35 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, perioada prevazută la alin. (1), în care salariaţii realizează stagiu de cotizare fără plata contribuţiei angajatorului, se ia în calcul la stabilirea perioadei de 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii pentru acordarea indemnizaţiei de şomaj, prevazută la art. 34 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 76/2002, precum şi la realizarea stagiului minim de cotizare în sistemul asigurărilor pentru şomaj.

Conform actului normativ ”pentru stabilirea şi calculul drepturilor prevăzute de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, se utilizează venitul brut realizat lunar la care asiguratul datorează contribuţia individuală de asigurări sociale”.

Calculul concediilor medicale:
“Pentru stabilirea şi calculul indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate prevăzute de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, completată de Legea nr. 399/2006, se utilizează salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare în perioada prevazută la art.1 alin. (1). În situaţia în care stagiul de cotizare realizat potrivit alin. (1) este corespunzător unei fracţiuni de lună, se utilizează salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare în perioada respectivă, corespunzător fracţiunii de lună”.

În situaţiile în care raporturile de muncă ale persoanelor angajate încetează anterior perioadei de 12 luni, în temeiul art. 55 lit. b) sau al art. 65 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, angajatorii sunt obligaţi să plătească sumele de care au fost scutiţi, reprezentând contribuţiile de asigurări sociale datorate pe perioada menţinerii în activitate, pentru fiecare persoană care a fost încadrată în baza prezentei ordonanţe de urgenţă.

Totodată, angajatorii care au beneficiat de scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale şi care, în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi data expirării celor 12 luni , efectuează şi alte concedieri, pentru motive care nu ţin de persoana salariatului, sunt obligaţi să plătească contribuţiile de asigurări sociale de care au fost scutiţi.