Facturarea electronică, obligatorie pentru toate tranzacțiile de la 1 ianuarie 2024

Potrivit unui proiect de hotărâre lansat recent de Consiliul Uniunii Europene, de la 1 ianuarie 2024, sistemul de facturare electronică nu va fi introdus în etape, ci în general.

Citește articolul

Potrivit unui proiect de hotărâre lansat recent de Consiliul Uniunii Europene, de la 1 ianuarie 2024, sistemul de facturare electronică nu va fi introdus în etape, ci în general. Aceasta înseamnă că, de anul viitor, sistemul va deveni obligatoriu pentru toate companiile.

În momentul actual, sistemul de facturare electronică este operațional din anul 2022 și facturarea este obligatorie pentru tranzacțiile B2G (între companii și agențiile de stat), tranzacțiile de mărfuri cu riscuri fiscale și agențiile de turism.

Informațiile conținute în factură vor fi raportate organelor fiscale, astfel încât organele fiscale vor avea acces la aceste date în timp real.

Acest lucru va permite autorităților fiscale să verifice automat coerența dintre TVA-ul declarat și plătit și facturile emise și primite în timp util. Această posibilitate va ajuta România să crească eficiența și eficacitatea combaterii fraudei și evaziunii fiscale în domeniul TVA.

Totodată, introducerea facturării electronice obligatorii este una dintre masurile incluse în planul national de redresare și reziliență. Potrivit României, aceasta vă reduce deficitul de încasare a TVA-lui.

Printr-o scrisoare transmisă Comisiei Europene în ianuarie 2022, Romania a solicitat derogarea de la articolele 178, 218 și 232 din Directiva TVA pentru a permite facturarea electronică obligatorie pentru tranzacțiile dintre contribuabili. Ulterior și-a modificat cererea printr-o scrisoare înregistrată de Comisie la 30 septembrie 2022. S-a confirmat, așadar, că autorizația pe care a solicitat-o deroga doar de la articolele 218 și 232 din Directiva TVA, menționând că intrarea în vigoare a măsurii vă fi amânată până la 1 ianuarie 2024, mai degrabă decât la 1 iulie 2022, data inițială a cererii. Sistemul rămâne opțional pentru nerezidenți.

Beneficiile facturării electronice pentru persoanele impozabile

Introducerea facturării electronice obligatorii pentru tranzacțiile dintre contribuabili va aduce beneficii și operatorilor economici prin digitalizarea și reducerea sarcinilor administrative, asigurând în același timp condiții echitabile în rândul întreprinderilor. Unele dintre beneficiile implementării facturării electronice pentru operatorii economici includ plăți mai rapide, economii asociate costurilor de transmisie, procesarea rapidă și ieftină a datelor conținute în facturi și costuri reduse de înregistrare.

Certificat digital calificat

Pentru a transmite facturile prin sistemul RO e-Factura, atât în cazul relației B2G, cât și în cel al relației B2B, persoanele impozabile trebuie să se autentifice prin utilizarea unui certificat digital calificat. Acest certificat este utilizat și pentru depunerea diferitelor declarații fiscale.

Sistemul RO e-Factura vă sta la baza punerii în aplicare a sistemului obligatoriu de facturare electronică pentru tranzacțiile dintre persoanele impozabile.

Utilizarea sistemului RO e-Factura va fi opțională pentru operatorii economici nestabiliți.