deRenata Ban noiembrie 20, 2020

Facilități și eșalonări la plata datoriilor. Cum le obțineți?

ANAF amintește societăților principalele facilități de care pot beneficia, sunt atât prevederi noi cât și prevederi existente deja în legislație în momentul declarării stării de urgență.

Citește articolul

Având în vedere perioada următoare, în care datoriile amânate pe perioada stării de urgență vor ajunge la termen și vor începe să fie executate, ANAF a întocmit un document prin care le amintește societăților principalele facilități de care pot beneficia pentru a nu intra în dificultate. Le redăm mai jos, în sinteză:

Acestea se referă la modalitatea de plată a datoriilor către stat. Sunt atât prevederi noi cât și prevederi existente deja în legislație în momentul declarării stării de urgență:

Eșalonarea la plată pe 12 luni

Condiții: societatea să nu fi avut datorii restante la data declarării stării de urgență.

Cum se obţine: printr-o cerere depusă la ANAF până la data de 15 decembrie.

Termen soluționare: maxim 5 zile.

Eșalonarea la plată pe un termen cuprins între 6 luni și maxim 5 ani

Această eșalonarea la plată se poate obține conform codului de procedură fiscală, pe un termen cuprins între 6 luni și maxim 5 ani, în funcție de posibilitatea de a depune sau nu garanții.

Condiții:

  • societatea să se afle în dificultate datorată lipsei disponibilităților bănești, și să aibă capacitate financiară de plată pe perioada de eșalonare;
  • societatea să aibă constituită garanție;
  • societatea să nu se afle în: procedura insolvenței, în dizolvare, să nu se fi stabilit răspunderea privind insolvența/răspunderea solidară.

Cum se obţine: printr-o cerere depusă la ANAF.

Anularea obligațiilor de plată a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020

Condiții:

  • toate obligațiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 să fie stinse la data de 15 decembrie 2020 inclusiv;
  • toate obligațiile bugetare principale și accesorii, cu termene de plată cuprinse între 1 aprilie 2020 și data depunerii cererii de anulare a accesoriilor, să fie stinse;
  • societatea să nu se afle în: procedura insolvenței, în dizolvare, să nu se fi stabilit răspunderea privind insolvența/răspunderea solidară

Cum se obţine: printr-o cerere depusă la ANAF până la data de 15 decembrie.

Restructurarea obligațiilor bugetare restante la data de 31 iulie 2020, pe o perioadă de maxim 7 ani

Companiile pot obține restructurarea obligațiilor bugetare restante la data de 31 iulie 2020, pe o perioadă de maxim 7 ani, cu posibilitatea anulării obligațiilor de plată accesorii și a 50% din obligațiile bugetare principale, dacă se achită până la data depunerii cererii maxim 15% din obligațiile principale datorate.

Condiții:

  • să nu fie îndeplinite condițiile pentru a beneficia de eșalonarea la plată;
  • să se prezinte un plan de restructurare și un test al creditorului privat prudent, întocmite de un expert independent;
  • să nu se afle în procedura insolvenței/dizolvare la data emiterii deciziei de aprobare a restructurării obligațiilor bugetare;
  • să îndeplinească testul creditorului privat prudent

Cum se obţine: prin depunerea unei notificări la ANAF până pe 31 martie 2021, și depunerea cererii până pe 30 iunie 2021.

Prin testul creditorului privat prudent, ANAF ia postura unui creditor privat și analizează modalitatea prin care își optimizează propriul câștig: restructurarea bugetară/executare silită/faliment.