Eşalonarea plăţilor, un avantaj pentru contribuabili

Dificultăţile financiare datorate crizei economice din România au determinat reintroducerea unei măsuri de ajutor, şi anume eşalonarea plăţilor pentru a asigura o mai bună încasare a arieratelor fiscale de către stat, publicată în Monitorul Oficial, OUG 29/2011.

De această eşalonare a plăţilor beneficiază contribuabilii persone juridice şi persoane fizice.

Eşalonarea la plată se acordă pentru toate obligaţiile fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, dacă se îndeplinesc anumite condiții:

Citește articolul

Dificultăţile financiare datorate crizei economice din România au determinat reintroducerea unei măsuri de ajutor, şi anume eşalonarea plăţilor pentru a asigura o mai bună încasare a arieratelor fiscale de către stat, publicată în Monitorul Oficial, OUG 29/2011.

De această eşalonare a plăţilor beneficiază contribuabilii persone juridice şi persoane fizice.

Eşalonarea la plată se acordă pentru toate obligaţiile fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, dacă se îndeplinesc anumite condiții:

Dificultăţile financiare datorate crizei economice din România au determinat reintroducerea unei măsuri de ajutor, şi anume eşalonarea plăţilor pentru a asigura o mai bună încasare a arieratelor fiscale de către stat, publicată în Monitorul Oficial, OUG 29/2011.

De această eşalonare a plăţilor beneficiază contribuabilii persone juridice şi persoane fizice.

Eşalonarea la plată se acordă pentru toate obligaţiile fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, dacă se îndeplinesc anumite condiții:

 • Obligaţiile fiscale în sumă totală sa fie mai mari 1.500 lei în cazul persoanelor juridice si 500 lei in cazul persoanelor fizice.
 • Să nu constituie plata amenzilor de orice fel care se fac venit la bugetul de stat.
 • Perioada de eşalonare la plată se stabileşte de organul fiscal competent în funcţie de cuantumul obligaţiilor fiscale şi de capacitatea financiară de plată a contribuabilului.

Pentru acordarea eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale, contribuabilii trebuie să îndeplinească cumulativ mai multe condiţii:

 • Să nu se afle în procedura de insolvenţă;

 • Să se afle în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilităţi băneşti şi să aibă capacitate financiară de plată pe perioada de eşalonare; 

 • Să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal.

Paşii obţinerii eşalonării:


Cererea contribuabilului de acordare a eşalonării la platii se depune la registratura organului fiscal competent sau se transmite prin poştă cu confirmare de primire şi se soluţionează de organul fiscal competent, în termen de 60 de zile de la data înregistrării cererii.


De asemenea trebuie avut în vedere faptul că pentru sumele ce depăşesc 20.000 de Ron în cazul personelor juridice este necesară depunerea unor garanţii menţionate in OG 29/2011, Articolul 9, Garanţii.


Pentru sumele care fac obiectul eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale nu începe sau se suspendă, după caz, procedura de executare silită, de la data comunicării deciziei de eşalonare la plată.

Odată cu comunicarea deciziei de eşalonare la plată către contribuabil, organele fiscale competente comunică, în
 scris, băncilor la care contribuabilul îşi are deschise conturile bancare şi/sau terţilor popriţi care deţin/datorează sume de bani contribuabilului măsura de suspendare a executării silite prin poprire.

Cererea trebuie sa cuprindă:


 • Date de indentificare ale contribuabilului;
 • Perioada pentru care se cere eşalonarea plaţilor;

 • Suma totală solicitată la eşalonare;

 • Justificarea stării de dificultate generată de lipsa de diponibilităţi baneşti şi cauzele acesteia.

Documente ce trebuie anexate la cerere:


 • Declaraţie pe proprie raspundere a contribuabilului din care să reiasă ca nu se află in procedura insolvenţei;

 • Copia ultimului Bilanţ depus;

 • Situaţia incasari- plati ultimile 6 luni;

 • Copie dupa ultima Balanţă de Verificare;

 • Programul de restructurare sau redresare financiară;

 • Indicatori orientativi cum ar fi gradul de lichiditate, profitabilitate.