E-factura intră în vigoare începând cu data de 01 iulie 2022

Legea nr. 139/2022 instituie obligativitatea practicării sistemului RO e-factura in relația B2G, începând cu 01.07.2022.

Citește articolul

Legea nr. 139/2022, publicată in M.Of. nr. 490 din 17 mai 2022, instituie obligativitatea practicării sistemului RO e-factura in relația B2G, începând cu 01.07.2022. Practic, societățile care facturează servicii către autorități publice, sunt obligate să folosească e-factura.

Potrivit OUG nr. 41/2022, se instituie Sistemul RO e-Transport prin care ANAF va monitoriza transporturile rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat. Sistemul devine obligatoriu de la 1 iulie 2022 (pentru unele produse).

Începând cu 1 iulie 2022, furnizorii de produse cu risc fiscal ridicat, comercializate în relația B2B, dar și operatorii economici care desfășoară activități economice în relația cu statul, B2G, vor fi obligați să emită facturile fiscale prin sistemul pus la dispoziție de Ministerul Finanțelor, RO e-Factura.

Înregistrarea în Registrul e-Factura va fi obligatorie de la 1 iulie pentru persoanele juridice care intră sub incidența categoriilor de comercianți ai produselor cu risc fiscal ridicat, precum și a serviciilor B2G, indiferent dacă aceștia folosesc sau nu în prezent un program de facturare.
Deocamdată, potrivit O.U.G. nr. 130/2021 adoptata la finele anului trecut, facturarea electronica este operaționala doar pentru firmele care comercializează produse considerate de risc.

Firmele din aceste domenii vor utiliza sistemul astfel:

 • În perioada 1 aprilie – 30 iunie 2022 aceste firme pot (dacă doresc) sa emită facturile in sistemul e-Facturare, indiferent dacă beneficiarii sunt înregistrați sau nu in sistem;
 • Începând cu data de 1 iulie 2022, aceste firme sunt obligate sa transmită facturile in sistemul e-Facturare, indiferent dacă beneficiarii sunt înregistrați sau nu in sistem.

Care sunt pașii pentru accesarea serviciului RO e-Factura?

 • Obținerea unui certificat calificat pentru semnătura electronică, în vederea înrolării în SPV;
 • Accesarea SPV cu ajutorul certificatului obținut la pasul 1;
 • Completarea formularului 084 – Cerere privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura;
 • În urma transmiterii formularului 084, operatorul economic este înscris în Registrul RO e-factura cu data de 1 a lunii următoare, dobândind totodată, în mod automat, și calitatea de destinatar.

Tot cu 1 iulie 2022, furnizorii de produse cu risc fiscal ridicat, comercializate în relația B2B, dar și operatorii economici care desfășoară activități economice în relația cu statul, B2G, vor fi obligați să emită facturile fiscale prin sistemul pus la dispoziție de Ministerul Finanțelor, RO e-Factura. Sistemul național privind facturarea electronică RO e-Factura este disponibil în Spațiul Privat Virtual (SPV), accesibil exclusiv prin utilizarea unui certificat electronic calificat pentru semnătură electronică, emis de un furnizor acreditat, precum certSIGN.

Cui i se aplică măsura?

 • Agenților economici ce comercializează produse cu risc fiscal ridicat – B2B:
  – Legume, fructe, rădăcini și tuberculi alimentari, alte plante comestibile;
  – Băuturi alcoolice;
  – Construcții noi;
  – Produse minerale;
  – Îmbrăcăminte și încălțăminte.
 • Agenților economici care desfășoară activități economice în relația cu statul – B2G

Având în vedere că această măsură se aplică agenților economici care desfășoară activități B2B și B2G, destinatarul unei astfel de facturi, dacă se adresează direct clientului final B2C, nu este obligat să fie și el înrolat în Registrul RO e-Factura. Companiile de software care oferă servicii de facturare prin soluții de tip ERP/Contabilitate sau platformele care oferă soluții online de facturare vor putea transmite facturile clienților lor prin RO e-Factura, doar pe baza certificatelor calificate pentru semnătură electronică (folosite pentru autentificare) și doar după înrolarea în registrul e-Factura ca aplicații terțe.

RO e-Factura are nenumărate beneficii atât pentru administrația publică, cât și pentru mediul privat:

 • Oferă o imagine de ansamblu, în timp real, asupra execuției bugetare și în următoarea etapă, a tranzacțiilor în relația B2B;
 • Contribuie semnificativ la reducerea fraudei TVA la nivel național, cât și în cadrul Uniunii Europene. Va reduce pierderile asociate cu evaziunea fiscală;
 • Va fi un sistem interconectat cu celelalte sisteme deținute de statele membre ale U.E.;
 • Va asigura posibilitatea participării în procesul de achiziții publice a oricărei entități din oricare stat membru al Uniunii Europene;
 • Sistemul va oferi date în timp real, lucru care va conduce la eficientizarea procesului de colectare și, implicit, asigurarea necesității de investiții ale statului român;
 • Eficiență, predictibilitate și transparență în cheltuirea banilor de către instituțiile publice;
 • Va contribui la dezvoltarea mecanismului de verificare documentară (desk – audit – control ANAF – Antifraudă de la distanță) pentru acțiunile de conformare și prevenire;
 • Elimină vulnerabilitățile vechiului sistem de facturare pe suport hârtie.