Dosarul prețurilor de transfer

Obligaţia întocmirii dosarului preţurilor de transfer revine tuturor societăţilor comerciale rezidente în România care desfăşoară tranzacţii cu persoanele afiliate. Altfel spus, companiile care fac parte dintr-un grup şi desfăşoară tranzacţii cu alte societăţi membre ale grupului sunt obligate să întocmească dosarul preţurilor de transfer. Elementele pe care trebuie să le conţină dosarul preţurilor de transfer sunt reglementate in Ordinul 222/2008.

La nivel local, dosarul preţurilor de transfer transpune într-o formă mai largă codul de conduită al Uniunii Europene privind documentaţia preţurilor de transfer şi cuprinde două mari capitole:

Citește articolul

Obligaţia întocmirii dosarului preţurilor de transfer revine tuturor societăţilor comerciale rezidente în România care desfăşoară tranzacţii cu persoanele afiliate. Altfel spus, companiile care fac parte dintr-un grup şi desfăşoară tranzacţii cu alte societăţi membre ale grupului sunt obligate să întocmească dosarul preţurilor de transfer. Elementele pe care trebuie să le conţină dosarul preţurilor de transfer sunt reglementate in Ordinul 222/2008.

La nivel local, dosarul preţurilor de transfer transpune într-o formă mai largă codul de conduită al Uniunii Europene privind documentaţia preţurilor de transfer şi cuprinde două mari capitole:

Obligaţia întocmirii dosarului preţurilor de transfer revine tuturor societăţilor comerciale rezidente în România care desfăşoară tranzacţii cu persoanele afiliate. Altfel spus, companiile care fac parte dintr-un grup şi desfăşoară tranzacţii cu alte societăţi membre ale grupului sunt obligate să întocmească dosarul preţurilor de transfer. Elementele pe care trebuie să le conţină dosarul preţurilor de transfer sunt reglementate in Ordinul 222/2008.

La nivel local, dosarul preţurilor de transfer transpune într-o formă mai largă codul de conduită al Uniunii Europene privind documentaţia preţurilor de transfer şi cuprinde două mari capitole:

  1. Informaţii despre grup
  2. Informaţii despre contribuabil

Dosarul preţurilor de transfer se prezintă autorităţilor fiscale la solicitarea scrisă şi in termenul stabilit de către acestea. Termenul pentru punerea la dispoziţie a dosarului preţurilor de transfer este de maximum 3 luni, cu posibilitatea prelungirii o singură dată, la cererea scrisă a contribuabilului, cu o perioadă egală cu cea stabilită iniţial. În practică, autoritaţile fiscale preferă să stabilească termenul de prezentare a dosarului la 3 luni, mai ales în cazul în care a fost solicitat în timpul controalelor de rambursare de TVA. Având in vedere contextul economic actual şi nevoia stringentă de lichidităţi, pentru a evita prelungirea controlului care are ca obiect rambursarea de TVA, este recomandabil ca societăţile afiliate sa aibă pregătit dosarul preţurilor de transfer la începutul controlului. Neprezentarea dosarului la termenul stabilit de organul fiscal se sancţionează cu amenda intre 12.000 si 14.000 ron.

Din păcate, legislaţia româneasca are numeroase lacune cu privire la preţurile de transfer. Nu se prevede clar dacă dosarul trebuie revizuit in fiecare exerciţiu financiar in parte, dar se stipulează nişte situaţii in care acesta trebuie revizuit:

  • dacă politica de preţuri de transfer la nivelul grupului se schimbă
  • dacă condiţiile pieţei în care acţionează societaţile participante se schimbă
  • societatea afiliată rezidentă desfăşoară tranzacţii noi cu alte societăţi afiliate
  • există date şi informaţii noi care pot conduce la o determinare mai exactă a preţurilor

În vederea realizării dosarului de preţuri de transfer, trebuie parcurse patru etape:

  • întocmirea secţiunilor descriptive ale dosarului (informaţii financiare, principalii clienţi, strategia de afaceri etc)
  • elaborarea analizei funcţionale(etapa care are ca obiectiv conturarea profilului funcţional si de risc al companiei
  • descrierea tranzacţiilor între companie şi persoanele sale afiliate
  • analiza economică (partea specifică a unui dosar de preţuri de transfer care presupune analizarea metodologiei utilizată pentru determinarea preţului de transfer în cadrul fiecărei categorii de tranzacţii cu persoane afiliate)