Din 2014 vom primi tichetele de masă şi pe suport electronic

Sfârșitul de an aduce o modificare interesantă în legislația cu privire la acordarea tichetelor de masă.

În Monitorul Oficial nr. 701 din 15 noiembrie 2013, a fost publicată Legea nr. 291/13.11.2013, pentru modificarea Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă.

Conform ultimelor modificări, angajatorii vor putea putea acorda salariaţilor, din februarie 2014, tichete de masă în format electronic, sub forma unor carduri.

Tichetele de masă în format electronic vor putea fi alimentate exclusiv cu valoarea nominală a tichetelor de masă acordate de către angajator şi vor putea fi utilizate doar pentru achitarea mesei sau pentru achiziţionarea de produse alimentare.

Citește articolul

Sfârșitul de an aduce o modificare interesantă în legislația cu privire la acordarea tichetelor de masă.

În Monitorul Oficial nr. 701 din 15 noiembrie 2013, a fost publicată Legea nr. 291/13.11.2013, pentru modificarea Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă.

Conform ultimelor modificări, angajatorii vor putea putea acorda salariaţilor, din februarie 2014, tichete de masă în format electronic, sub forma unor carduri.

Tichetele de masă în format electronic vor putea fi alimentate exclusiv cu valoarea nominală a tichetelor de masă acordate de către angajator şi vor putea fi utilizate doar pentru achitarea mesei sau pentru achiziţionarea de produse alimentare.

Sfârșitul de an aduce o modificare interesantă în legislația cu privire la acordarea tichetelor de masă.

În Monitorul Oficial nr. 701 din 15 noiembrie 2013, a fost publicată Legea nr. 291/13.11.2013, pentru modificarea Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă.

Conform ultimelor modificări, angajatorii vor putea putea acorda salariaţilor, din februarie 2014, tichete de masă în format electronic, sub forma unor carduri.

Tichetele de masă în format electronic vor putea fi alimentate exclusiv cu valoarea nominală a tichetelor de masă acordate de către angajator şi vor putea fi utilizate doar pentru achitarea mesei sau pentru achiziţionarea de produse alimentare.

Spre deosebire de tichetele de masă pe suport hârtie, care nu permit acordarea restului de bani la achiziţionarea unor produse a căror valoare este mai mică decât valoarea nominală înscrisă pe tichet, tichetele electronice au un alt regim de utilizare. Debitarea sumelor corespunzătoare produselor alimentare solicitate de salariat, în cazul tichetelor de masă pe suport electronic, se va realiza la valoarea respectivelor produse alimentare.

De asemenea, conform legii mai sus menționate, salariatul are obligaţia să restituie angajatorului, la finele fiecarei luni, precum şi la încetarea contractului individual de muncă, valoarea corespunzătoare tichetelor de masă pe suport electronic neutilizate.

Noile reglementari stabilesc că valoarea tichetelor de masă în format electronic va fi transferată salariţilor lunar, în ultima decadă a fiecarei luni pentru luna următoare, de către unitatea emitentă, corespunzător numărului de zile lucrătoare din luna pentru care se face transferul, conform unui contract care trebuie încheiat între unitatea emitentă şi angajator. Totodată, valoarea tichetelor de masă pe suport electronic nu va putea fi transferată salariaţilor pe suportul electronic dacă, la dată stabilită pentru transfer, angajatorii nu au achitat unitătii emitente, integral, contravaloarea nominală a tichetelor de masă în format electronic achiziţionate, inclusiv costurile aferente emiterii tichetelor de masă pe suport electronic achiziţionate.

Referitor la costurile suportate de angajator, legea menţionează că acesta va achita emitentilor tichetelor de masă electronice atât contravaloarea nominală a tichetelor, precum şi costul emiterii pe suport electronic. În plus, valoarea nominală a tichetelor de masă, fie pe suport hârtie, fie în format electronic, nu va putea fi diminuată în niciun mod, în prezent un tichet de masă având valoarea de 9,35 lei.

Potrivit noilor dispoziţii, tichetul în format electronic va fi valabil numai dacă sunt înscrise pe acesta sau sunt stocate într-un alt mod în acesta, următoarele informaţii:

  • numele şi prenumele salariatului care este în drept să utilizeze tichetul de masă;
  • numele şi adresa emitentului;
  • date referitoare la perioada de valabilitate;
  • interdicţia de a fi utilizat pentru achiziţionarea de ţigări sau de produse alcoolice.

Potrivit Legii nr. 291/2013, firmele care urmează să emită tichetele de masă în format electronic, trebuie să fie autorizate de Ministerul Finanţelor. Termenul de intrare în vigoare a acestei legi: 13 februarie 2014.