Deducerea taxei pe valoarea adăugată pe baza bonurilor fiscale

Luna martie a adus o modificare fiscală de natură pozitivă pentru contribuabili, în baza căreia aceștia vor putea să își deducă TVA-ul aferent bonurilor fiscale, cu respectarea unor condiții.

Astfel, potrivit HG 84/2013 publicată în Monitorul Oficial 136/2013 în data de 14.03.2013 şi modificărilor aduse Normelor de aplicare a Codului Fiscal, au fost stabilite condiţiile în care taxa pe valoarea adăugată poate fi dedusă pe baza bonurilor fiscale.

Deducerea TVA-ului din bonurile fiscale pentru achizițiile de bunuri și servicii pe bază de bonuri fiscale poate fi justificată cu bonurile fiscale care îndeplinesc condițiile unei facturi simplificate în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (11), (12) și (20) din Codul fiscal dacă furnizorul/prestatorul a menționat pe bonul fiscal, cu ajutorul aparatului de marcat electronic fiscal, codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului.

Citește articolul

Luna martie a adus o modificare fiscală de natură pozitivă pentru contribuabili, în baza căreia aceștia vor putea să își deducă TVA-ul aferent bonurilor fiscale, cu respectarea unor condiții.

Astfel, potrivit HG 84/2013 publicată în Monitorul Oficial 136/2013 în data de 14.03.2013 şi modificărilor aduse Normelor de aplicare a Codului Fiscal, au fost stabilite condiţiile în care taxa pe valoarea adăugată poate fi dedusă pe baza bonurilor fiscale.

Deducerea TVA-ului din bonurile fiscale pentru achizițiile de bunuri și servicii pe bază de bonuri fiscale poate fi justificată cu bonurile fiscale care îndeplinesc condițiile unei facturi simplificate în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (11), (12) și (20) din Codul fiscal dacă furnizorul/prestatorul a menționat pe bonul fiscal, cu ajutorul aparatului de marcat electronic fiscal, codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului.

Luna martie a adus o modificare fiscală de natură pozitivă pentru contribuabili, în baza căreia aceștia vor putea să își deducă TVA-ul aferent bonurilor fiscale, cu respectarea unor condiții.

Astfel, potrivit HG 84/2013 publicată în Monitorul Oficial 136/2013 în data de 14.03.2013 şi modificărilor aduse Normelor de aplicare a Codului Fiscal, au fost stabilite condiţiile în care taxa pe valoarea adăugată poate fi dedusă pe baza bonurilor fiscale.

Deducerea TVA-ului din bonurile fiscale pentru achizițiile de bunuri și servicii pe bază de bonuri fiscale poate fi justificată cu bonurile fiscale care îndeplinesc condițiile unei facturi simplificate în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (11), (12) și (20) din Codul fiscal dacă furnizorul/prestatorul a menționat pe bonul fiscal, cu ajutorul aparatului de marcat electronic fiscal, codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului.

Persoana impozabilă care are obligaţia de a emite facturi conform articolului 155 din Codul Fiscal, precum şi persoana impozabilă care optează pentru emiterea facturii potrivit art. 155 alin. (10) din Codul Fiscal pot emite facturi simplificate atunci când valoarea facturilor, inclusiv TVA, nu este mai mare de 100 euro.

Facturile emise în sistem simplificat în condițiile prevăzute la art. 155 alin. (11) şi (12) trebuie să conţină cel puţin următoarele informații:

a) data emiterii;

b) identificarea persoanei impozabile care a livrat bunurile sau a prestat serviciile;

c) identificarea tipului de bunuri sau servicii furnizate;

d) suma taxei colectate sau informațiile necesare pentru calcularea acesteia;

e) detalii clare cu privire la documentele emise anterior, în cazul în care au fost emise facturi de avans.

Cursul de schimb utilizat pentru determinarea în euro a valorii bonului fiscal este cursul din data emiterii bonului fiscal. Aceste prevederi sunt aplicabile inclusiv pentru livrarea de carburanţi auto pe bază de bonuri fiscale.

Începând cu aceeaşi dată,14.03.2013, data publicării în MO 136/2013 a HG 84/2013, şi-au încetat aplicabilitatea prevederile referitoare la justificarea deducerii TVA pentru carburanţii auto pe baza bonurilor fiscale, indiferent de valoarea acestora, emise conform OUG 28/1999, în condiţiile în care acestea erau ştampilate şi aveau înscrise denumirea cumpărătorului şi numărul de înmatriculare al autovehiculului.

În vederea aplicării noilor prevederi, orice comerciant care doreşte ca bonurile fiscale să poată constitui documente pentru deducerea TVA la beneficiari persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA, pot să-şi adapteze soft-urile aparatelor de marcat electronice fiscale astfel încât să poată înscrie pe bonuri, cu ajutorul aparatului de marcat electronic fiscal, codul de înregistrate în scopuri de TVA al beneficiarului.

Pentru achiziţiile de combustibil de o valoare mai mare de 100 EUR inclusiv TVA veţi avea nevoie de factură.