Decontarea șomajului tehnic pentru firmele afectate de război

Decontarea șomajului tehnic pentru firmele afectate de război se va putea face după 1 mai, când vor putea fi depuse primele cereri.

Citește articolul

Actul normativ prin care a fost instituit un ajutor pentru angajatorii afectați direct sau indirect de războiul declanșat de Rusia în Ucraina a intrat în vigoare în data de 8 aprilie, urmând să fie oficializate și modelele documentelor ce trebuie depuse de firme pentru decontarea șomajului tehnic.

OUG 36/2022 prevede că, până la 31 decembrie 2022, să beneficieze de decontarea șomajului tehnic acordat salariaților:

  • angajatorii afectați în mod direct de imposibilitatea efectuării de tranzacții comerciale cu firme din Ucraina, Rusia și Belarus (care fabrică, importă, exportă, depozitează, transportă sau comercializează produse ori părți din acestea sau prestează servicii), ca urmare a efectelor generate de conflictul armat din Ucraina, care înregistrează o diminuare a încasărilor cu un procent de minimum 20% raportat la încasările realizate în luna ianuarie 2022 sau la încasările realizate în luna similară a anului 2021, comparativ cu luna pentru care se solicită indemnizația;
  • angajatorii supuși sancțiunilor internaționale care au instituite măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și care au fondurile sau resursele economice blocate prin ordin emis de președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF);
  • angajatori afectați în mod indirect, respectiv cei care au relații contractuale cu alți angajatori din România care sunt afectați în mod direct de imposibilitatea efectuării de tranzacții comerciale cu societăți din Ucraina, Rusia și Belarus, ca urmare a războiului.

Cât timp acești angajatori vor suspenda temporar contractul individual de muncă al salariaților le vor acorda acestora șomaj tehnic, urmând să poată cere de la stat o indemnizație de maximum 75% din salariul de bază al locului de muncă ocupat de fiecare salariat, în limita a 75% din câștigul salarial mediu brut din 2022, respectiv 4.571 lei.
Firmele interesate de acest ajutor de stat vor trebui să depună electronic o serie de documente la agențiile teritoriale de ocupare a forței de muncă, dar al căror model nu a fost aprobat încă. Pe lângă acestea, vor mai trebui depuse și balanța de venituri și cheltuieli aferente lunii pentru care se solicită indemnizația și, dacă este cazul, copia ordinului de blocare a fondurilor sau resurselor economice în domeniul sancțiunilor internaționale, emis de ANAF.

Documentele trebuie depuse în luna curentă pentru plata indemnizației din luna anterioară, astfel că abia după 1 mai vor putea fi depuse primele cereri de decontare a șomajului tehnic. Plata de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă se va face în cel mult 15 zile de la depunerea documentelor, iar angajatorii sunt obligați ca în termen de trei zile lucrătoare după primirea sumelor să le plătească salariaților drepturilor cuvenite, din care să rețină și să vireze impozitul pe venit, contribuția la sănătate și pensii. Pentru aceste indemnizații nu se va datora contribuția asiguratorie de muncă.