deElena Ciuma ianuarie 25, 2022

Modificări importante privind deductibilitatea sponsorizărilor

Începând din acest an companiile câștigă un termen de 6 luni de la data depunerii declarației de impozit pentru trimestrul al IV-lea pentru decide ce sume vor acorda ca sponsorizări.

Citește articolul

Parlamentarii au modificat radical cadrul legal al scăderii sponsorizărilor din impozitul pe profit și din impozitul micro, potrivit Legii nr. 322/2021. Pe scurt, ideea este că, începând de la 1 ianuarie 2022, plătitorii de impozit pe venitul microîntreprinderilor și impozit pe profit nu mai pot reporta, pentru următorii șapte ani, sumele rămase după scăderea sponsorizărilor din impozitele pe afaceri. Însă, prin excepție, pentru sponsorizările făcute până la 31 decembrie 2021, reportările încă mai sunt posibile până în 2028.

Ca și până acum, sponsorizările efectuate, tratate ca și cheltuieli nedeductibile la calculul impozitului pe profit, se pot scădea din impozitul pe profit de plată în limita plafonului determinat ca valoarea cea mai mică dintre:

  • 0,75% din cifra de afaceri anuală și
  • 20% din impozitul pe profit datorat.

De la 1 ianuarie 2022 (ori de la data la care începe anul fiscal modificat 2022 pentru contribuabilii cu an fiscal modificat), se aplică, însă, următoarea procedură:

  • atunci când sponsorizările efectuate în timpul unui exercițiu financiar nu depășesc plafonul menționat mai sus (și rămâne o diferență pozitivă neutilizată de plafon chiar și după utilizarea eventualelor sume reprezentând sponsorizări reportate din anii precedenți), pentru această diferență pozitivă, contribuabilul poate dispune de ”redirecționarea impozitului pe profit” pentru efectuarea de sponsorizări sau acte de mecenat, în termen de maxim 6 luni de la data depunerii declarației anuale de impozit pe profit. Plățile sumelor redirecționate vor fi efectuate de către organul fiscal competent, la care s-a depus formularul de redirecționareș
  • atunci când sponsorizările efectuate în timpul unui exercițiu financiar depășesc plafonul menționat mai sus, neputând fi scăzute din impozitul pe profit datorat pentru acel an, ele nu se mai reportează în următorii ani consecutivi, pentru a se recupera prin scădere din impozitul pe profit în limita plafoanelor anilor următori. Potrivit noii legi, care include măsuri tranzitorii la noul sistem, numai sponsorizările/actele de mecenat sau bursele private efectuate înainte de intrarea acesteia în vigoare, se reportează în perioada următoare, conform termenelor existente la data efectuării respectivelor contracte, fără a depăși anul 2028.

Astfel, sponsorizările efectuate în anul 2021 care depășesc plafonul exerciţiului financiar și fiscal 2021 sunt ultimele sume de aceasta natura reportabile și utilizabile în viitor, până în anul 2028. Similar, contribuabilii plătitori de impozit pe venitul microîntreprinderii, păstrează dreptul la reducerea impozitului pe venitul microîntreprinderii, cu sponsorizările efectuate, în limita procentului de 20% din impozitul pe venit datorat în acel trimestru.

De la 1 ianuarie 2022, contribuabilii care au închis exercițiului financiar precedent și au depus declarația de impozit pe venit pentru trimestrul al IV-lea, calculează plafonul de reducere a impozitului pe venitul microîntreprinderii pentru întreg exercițiul financiar. Dacă valoarea sponsorizărilor nu depășește suma de 20% din impozit, contribuabilul poate ca, în termen de 6 luni de la data depunerii declarației de impozit pentru trimestrul al IV-lea, să redirecționeze diferența de sponsorizare. Regulile privind reportarea sponsorizărilor peste plafon în scopul utilizării în următoarele 28 de trimestre consecutive se modifică și ele, la fel ca și în cazul plătitorilor de impozit pe profit.

Astfel, apreciem că această modificare va avea ca rezultat o creștere a sumelor de care pot beneficia organizațiile non-profit. Procedura, modelul și conținutul formularul de redirecționare vor fi adoptate prin ordin al președintelui ANAF.