Cum se aplică prevederile Legii privind acordarea de zile libere suplimentare părinților?

Guvernul României a adoptat, prin Ordonanță de urgență, o serie de măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Astfel, au fost aduse modificări și completări la Legea nr.19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, în sensul în care:

Citește articolul

Guvernul României a adoptat, prin Ordonanță de urgență, o serie de măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Astfel, au fost aduse modificări și completări la Legea nr.19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, în sensul în care:

Guvernul României a adoptat, prin Ordonanță de urgență, o serie de măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Astfel, au fost aduse modificări și completări la Legea nr.19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, în sensul în care:

  • a fost clarificată noțiunea de „părinte” în sensul legii
  • au fost adăugați și alți beneficiari precum părinții și reprezentanții legali ai copilului cu handicap grav neșcolarizat, cei care au în supraveghere și întreținere persoana adultă încadrată în grad de handicap grav.
  • au fost stabilite și situațiile în care dispozițiile acestei legi nu sunt aplicabile.
  • a fost stabilit mecanismul prin care angajatorii depun documentele doveditoare aferente acestor situații și obțin rambrusarea sumelor 

Detalii despre prevederile legii și categoriile de părinți care pot beneficia de această facilitate găsiți aici.

Una dintre prevederile esențiale ale Ordonanței este cea prin care, pe perioada stării de urgență instituită prin Decretul Președintelui României nr.195/2020, pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizaţiile de care beneficiază salariaţii, de minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat plătite din fondul de salarii, se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 6/2020 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 (care este în valoare de 5.429 lei).

În acest caz, angajatorii care beneficiază de aceste drepturi, au obligaţia să menţină raporturile de muncă ale persoanelor în cauză pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la data reînceperii activității după suspendarea raporturilor de muncă.

Pentru a beneficia de aceste prevederi:

  • angajatorii trebuie să depună, prin poșta electronică, la agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă sau a municipiului București, în raza cărora își au sediul social, o cerere însoțită de:
    • certificatul de situație de urgență eliberat de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri
    • o listă a persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizație, asumată de reprezentantul legal al angajatorului, întocmită conform modelului stabilit.
  • documentele se depun se depun în luna curentă pentru plata indemnizației din luna anterioară, iar decontarea, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, a sumelor plătite cu titlu de indemnizație se face în cel mult 30 de zile.