Cum putem recupera rapid debite de valori mici?

În contextul economic actual, când firmele se confruntă cu lipsa lichidităților bănești sau cu posibilitatea de a încasa cu întarziere sau doar parțial creanțele de la partenerii contractuali, „procedura cu privire la cererile de valoare redusă” – instituită de Codul de procedură civilă (Legea nr. 134/2010, republicată, cu completările ulterioare) vine în ajutorul agenților economici oferindu-le posibilitatea de a urma o procedură relativ simplă și de scurtă durată, care se va finaliza cu obținerea unei hotărâri judecătorești împotriva propriilor debitori.

Această procedură este o alternativă la procedura de drept comun, optarea pentru una dintre cele două proceduri fiind la latitudinea creditorului.

Important de știut despre această procedură este că:

Citește articolul

În contextul economic actual, când firmele se confruntă cu lipsa lichidităților bănești sau cu posibilitatea de a încasa cu întarziere sau doar parțial creanțele de la partenerii contractuali, „procedura cu privire la cererile de valoare redusă” – instituită de Codul de procedură civilă (Legea nr. 134/2010, republicată, cu completările ulterioare) vine în ajutorul agenților economici oferindu-le posibilitatea de a urma o procedură relativ simplă și de scurtă durată, care se va finaliza cu obținerea unei hotărâri judecătorești împotriva propriilor debitori.

Această procedură este o alternativă la procedura de drept comun, optarea pentru una dintre cele două proceduri fiind la latitudinea creditorului.

Important de știut despre această procedură este că:

În contextul economic actual, când firmele se confruntă cu lipsa lichidităților bănești sau cu posibilitatea de a încasa cu întarziere sau doar parțial creanțele de la partenerii contractuali, „procedura cu privire la cererile de valoare redusă” – instituită de Codul de procedură civilă (Legea nr. 134/2010, republicată, cu completările ulterioare) vine în ajutorul agenților economici oferindu-le posibilitatea de a urma o procedură relativ simplă și de scurtă durată, care se va finaliza cu obținerea unei hotărâri judecătorești împotriva propriilor debitori.

Această procedură este o alternativă la procedura de drept comun, optarea pentru una dintre cele două proceduri fiind la latitudinea creditorului.

Important de știut despre această procedură este că:

  • este exceptată de la îndeplinirea procedurii prealabile prin care părțile unui litigiu sunt ţinute să facă dovada că au participat la şedinţa de informare cu privire la avantajele medierii, înainte de promovarea unei cereri de chemare în judecată
  • se aplică cererilor de mică valoare, respectiv valoarea cererii principale, fără a se lua în considerare accesoriile, cheltuielile de judecată, nu trebuie să depășească suma de 10.000 lei la data sesizării instanței; această procedură nu se aplică în materie fiscală, vamală sau administrativă şi nici în ceea ce priveşte răspunderea statului pentru acte sau omisiuni în cadrul exercitării autorităţii publice. De asemenea, această procedură nu se aplică cererilor referitoare la starea civilă sau capacitatea persoanelor fizice, la drepturile patrimoniale născute din raporturile de familie, cererilor privind moştenirea, insolvenţa, concordatul preventiv, procedurile privind lichidarea societăţilor insolvabile şi a altor persoane juridice sau alte proceduri asemănătoare, asigurări sociale, dreptul muncii, închirierea unor bunuri imobile, cu excepţia acţiunilor privind creanţele având ca obiect plata unei sume de bani, arbitraj, atingeri aduse dreptului la viaţă privată sau altor drepturi care privesc personalitatea.
  • limitează valoarea taxelor judiciare de timbru care se achită , respectiv se taxează cu 50 lei, dacă valoarea cererii nu depășește 2.000 lei, și cu 200 lei, pentru cererile a căror valoare depășește 2.000 lei.
  • procedura este în întregime scrisă şi se desfăşoară în camera de consiliu. Așadar în cadrul acestei proceduri sunt utilizate unele formulare standard (formularul de cerere; formularul pentru completarea sau/şi rectificarea formularului de cerere; formularul de răspuns), aprobate Ordinul ministrului justiţiei nr. 359/C din 29 ianuarie 2013, formulare completate si comunicate între părți prin intermediul instanței. Pretențiile și apărările părților sunt probate în principiu cu înscrisuri și interogatorii, iar instanța poate dispune înfățișarea părților doar dacă apreciază acest fapt ca fiind necesar sau la solicitarea uneia dintre părți.

Instanța va pronunța și redacta hotărârea în termen de 30 de zile de la primirea tuturor informațiilor necesare sau, după caz, de la dezbaterea orală.

Hotărârea primei instanțe este executorie de drept, deci poate fi pusă în executare silită, chiar dacă partea adversă exercită calea de atac a apelului.

Hotărârea instanței de fond este supusă apelului în termen de 30 de zile de la comunicare, iar suspendarea executării silite se dispune de către instanța de apel numai dacă se consemnează o cauțiune de 10% din valoarea contestată.

Așadar, dacă aveți de recuperat creanțe în valoare de până la 10.000 RON, creanțe care sunt certe, lichide și exigibile, puteți apela la această procedură, care implică costuri minime și un contact limitat cu instanțele de judecată.