Cum aplicăm până la urmă șomajul tehnic?

Luni seară târziu, după lungi așteptări, a fost publicată în Monitorul Oficial Ordonanța de Urgență privind modificarea și completarea OUG nr. 30/2020  - cea care se referă la protecția pe care statul o va acorda salariaților pe perioada stării de urgență, în cazul suspendării contractelor individuale de muncă, din inițiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit.c) din Legea 53/2003 – Codul muncii. Mai pe scurt, vorbim despre Ordonața care reglementează șomajul tehnic pe perioada crizei SARS-Cov-2.

Așa cum ne doream, dar deja nu mai speram, Ordonanța vine în sprijinul tuturor salariaților afectați de răspândirea virusului SARS-Cov-2, eliminând diferențierea între salariații ai căror angajatori au fost determinați să închidă total sau parțial activitatea în baza deciziilor emise de autoritățile publice și cei care au fost afectați indirect de măsurile luate.

Citește articolul

Luni seară târziu, după lungi așteptări, a fost publicată în Monitorul Oficial Ordonanța de Urgență privind modificarea și completarea OUG nr. 30/2020  - cea care se referă la protecția pe care statul o va acorda salariaților pe perioada stării de urgență, în cazul suspendării contractelor individuale de muncă, din inițiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit.c) din Legea 53/2003 – Codul muncii. Mai pe scurt, vorbim despre Ordonața care reglementează șomajul tehnic pe perioada crizei SARS-Cov-2.

Așa cum ne doream, dar deja nu mai speram, Ordonanța vine în sprijinul tuturor salariaților afectați de răspândirea virusului SARS-Cov-2, eliminând diferențierea între salariații ai căror angajatori au fost determinați să închidă total sau parțial activitatea în baza deciziilor emise de autoritățile publice și cei care au fost afectați indirect de măsurile luate.

Luni seară târziu, după lungi așteptări, a fost publicată în Monitorul Oficial Ordonanța de Urgență privind modificarea și completarea OUG nr. 30/2020  - cea care se referă la protecția pe care statul o va acorda salariaților pe perioada stării de urgență, în cazul suspendării contractelor individuale de muncă, din inițiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit.c) din Legea 53/2003 – Codul muncii. Mai pe scurt, vorbim despre Ordonața care reglementează șomajul tehnic pe perioada crizei SARS-Cov-2.

Așa cum ne doream, dar deja nu mai speram, Ordonanța vine în sprijinul tuturor salariaților afectați de răspândirea virusului SARS-Cov-2, eliminând diferențierea între salariații ai căror angajatori au fost determinați să închidă total sau parțial activitatea în baza deciziilor emise de autoritățile publice și cei care au fost afectați indirect de măsurile luate.

O prevedere importantă a Ordonanței este faptul că a fost eliminată condiționarea angajatorilor de scăderea încasărilor cu 25% față de media lunilor ianuarie – februarie 2020 și de incapacitatea financiară de a face plata tuturor salariaților.

Prin urmare, în lumina noilor prevederi: 

 • beneficiază de șomaj tehnic toți salariații angajatorilor care reduc sau întrerup temporar activitatea total sau parțial, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-Cov-2, pe perioada stării de urgență decretate, pe baza unei declarații pe proprie răspundere a angajatorului.
 • valoarea indemnizațiilor pe care salariații le vor primi pentru perioada în care vor fi în șomaj tehnic a rămas nemodificată și este stabilită la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2020.
 • Ordonanța introduce un punct nou în care lămurește faptul că angajatorul poate să suplimenteze indemnizațiile salariaților, dacă bugetul destinat cheltuielilor de personal îi permite, cu diferența de până la minimum de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat. Articolul poate fi aplicat în cazul salariaților a căror salarii sunt mai mari decât salariul mediu brut stabilit prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat nr 6/2020 stabilit pentru 2020.

Ceea ce este îmbucurător pentru angajatori este faptul că statul le va deconta indemnizațiile acordate tuturor salariaților în caz de șomaj tehnic și nu doar pentru 75% dintre angajați, așa cum prevedea reglementarea anterioară. 

Ordonanța vine cu o serie de completări referitor la situația celor care au mai multe contracte individuale de muncă. În acest sens, trebuie reținut că:

 • nu vor putea beneficia de indemnizația de șomaj tehnic persoanele care au cel puțin un contract cu normă întreagă activ pe perioada instituirii stării de urgență.
 • în situația în care un angajat are mai multe contracte individuale de muncă și toate sunt suspendate ca urmare a instituirii stării de urgență, acesta beneficiază de indemnizația prevăzută pentru șomaj tehnic aferentă contractului de muncă cu drepturile salariale cele mai avantajoase.

In contextul prezentei Ordonanțe, este prevăzut faptul că angajatorii vor plăti salariaților indemnizațiile pentru șomaj tehnic din sumele pe care le vor încasa de la AJOFM.

Pentru acordarea sumelor necesare plății indemnizatiilor, alin (1) prevede obligația angajatorului de a depune prin poștă electronică, la AJOFM:

 • cerere semnată și datată de reprezentantul legal însoțită de
 • o declarație pe propria răspundere și de
 • lista persoanelor care urmează să beneficieze de această indemnizatie.

Cum se va derula procedura?

 • angajatorii vor depune prin poștă electronică, la AJOFM, documentele menționate mai sus
 • angajatorii vor primi plata pentru indemnizații, în conturile lor bancare deschise la băncile comerciale, în termen de cel mult 15 zile de la data depunerii documentelor
 • angajatorii au maxim 3 zile lucrătoare la dispoziție să facă plata către salariați.

Prevederea vine pe de o parte în sprijinul angajatorilor care nu au lichidităti, deoarece aceștia nu mai sunt nevoiți să facă plățile idemnizațiilor către salariati din resurse proprii urmând ca ulterior să primească sumele de la bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Ce se va întâmpla însă în practică?

Lucrurile nu stau întotdeauna în practică la fel de simplu ca în actele normative. Așa acum știm deja, cele mai multe dintre companii plăteau salariile angajaților în data de 10 ale lunii. Aplicarea noii prevederi poate duce însă la o decalare a datelor de plată către angajați.

Astfel că, în situația puțin probabilă că angajatorul poate finaliza calculul salarial pe data de 1 ale lunii și reușește să și depună documentele la AJOFM, va primi banii în cont pe data de 16 ale lunii și va putea face plata indemnizațiilor către salariați până cel târziu în data de 19 ale lunii. Asta va însemna o întârziere la plata salariilor de minim 10 zile (în realitate cel mai probabil durata va fi mai lungă). 

Referitor la plata impozitelor și contribuțiilor aferente indemnizațiilor pentru șomajul tehnic, lucrurile au rămas neschimbate.

Calculul, reținerea și plata impozitului pe venit, a contribuției sociale de stat și a contrbuției de asigurări sociale de sănătate, se realizează de către angajator din indemnizațiile încasate din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Pentru această indemnizație nu se plătește contribuție asiguratorie pentru muncă.