Cotele contribuţiilor de asigurări sociale pentru anul 2012

Cotele de contribuţie ale angajatorilor şi salariaţilor pentru anul 2012 sunt deocamdată stabilite prin intermediul a două acte normative: Legea nr. 294/2011- Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe 2012, publicată in Monitorul Oficial nr. 913 şi Legea nr. 293/2011- Legea bugetului de stat pe 2012, publicată în Monitorul Oficial nr. 914 din 22 decembrie 2011.

Contribuțiile la asigurări sociale

Pentru anul 2012, cotele de contribuţie de asigurări sociale sunt:

Citește articolul

Cotele de contribuţie ale angajatorilor şi salariaţilor pentru anul 2012 sunt deocamdată stabilite prin intermediul a două acte normative: Legea nr. 294/2011- Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe 2012, publicată in Monitorul Oficial nr. 913 şi Legea nr. 293/2011- Legea bugetului de stat pe 2012, publicată în Monitorul Oficial nr. 914 din 22 decembrie 2011.

Contribuțiile la asigurări sociale

Pentru anul 2012, cotele de contribuţie de asigurări sociale sunt:

Cotele de contribuţie ale angajatorilor şi salariaţilor pentru anul 2012 sunt deocamdată stabilite prin intermediul a două acte normative: Legea nr. 294/2011- Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe 2012, publicată in Monitorul Oficial nr. 913 şi Legea nr. 293/2011- Legea bugetului de stat pe 2012, publicată în Monitorul Oficial nr. 914 din 22 decembrie 2011.

Contribuțiile la asigurări sociale

Pentru anul 2012, cotele de contribuţie de asigurări sociale sunt:

 • 31,3% pentru condiţii normale de muncă, datorate de angajator şi angajaţi, din care 10,5% datorate de angajaţi şi 20,8% datorate de angajatori;
 • 36,3% pentru condiţii deosebite de muncă, datorate de angajator şi angajaţi, din care 10,5% datorate de angajaţi şi 25,8 % datorate de angajatori;
 • 41,3% pentru condiţii speciale de muncă, datorate de angajator şi angajaţi, din care 10,5% datorate de angajaţi si 30,8% datorate de angajatori.

În cota de contribuţii individuale de asigurări sociale, este inclusă şi cea de 3,5% aferentă fondurilor de pensii administrate privat, prevazută de Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat.

Contribuţiile la somaj

Contribuţiile la bugetul asigurărilor de somaj pentru anul 2012 sunt stabilite astfel:

 • 0,5% – contribuţia datorată de angajatori;
 • 0,5% – contribuţia individuală.

Angajatorii datorează o contribuţie de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, diferenţiată în funcţie de clasa de risc, cuprinsă între 0,15% – 0,85%, precum şi o contribuţie de 0,25% la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale.

Contribuţiile la sănătate

Cotele de contribuţii pentru asigurările de sănătate sunt cele prevazute de Legea nr.95/2006, şi anume:

 • 5,2% pentru cota datorată de angajatori;
 • 10,7% pentru cota datorată de persoanele prevazute la art.259 alin.(6) din Legea nr.95/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 5,5% pentru celelalte categorii de persoane care au obligaţia plătii contribuţiei.

În sinteză:

Contribuţiile datorate de angajator sunt urmatoarele:

 • contribuţia de pensii:

a) condiţii normale de muncă – 20,8%;

b) condiţii deosebite de muncă – 25,8%;

c) condiţii speciale de muncă – 30,8%;

 • contribuţia de asigurări de sănătate – 5,2%;
 • contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii – 0,85%;
 • contribuţia datorată la bugetul asigurărilor pentru somaj – 0,5%;
 • contribuţia datorată la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale – 0,25%;
 • contribuţia datorată în funcţie de clasa de risc între 0,15 si 0,85%.

Cotele contribuţiilor datorate de angajaţi sunt urmatoarele:

 • contribuţia individuală de asigurări sociale-pensii – 10,5%;
 • contribuţia individuală de asigurări de sănătate – 5,5%;
 • contribuţia individuală datorată la bugetul asigurărilor pentru somaj – 0,5%.

Legea 294/2011 mai stabileşte şi cuantumul ajutorului de deces astfel:

 • în cazul asiguratului sau pensionarului, cuantumului acestui ajutor este de 2.117 lei;
 • în cazul unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, ajutorul de deces este de 1.059 lei.

Totodată, potrivit aceleiași legi, câştigul salarial mediu brut pe anul 2012 este 2.117 lei.