deElena Ciuma octombrie 29, 2018

Cota de TVA redusă la 5% din 1 Noiembrie 2018 pentru servicii turistice, de restaurant și catering

Recent a fost aprobată printr-o Ordonanța de Urgență (OUG 89/2018) reducerea cotei taxei pe valoarea adăugată pentru turism și activitățile conexe. Astfel serviciile care cad sub incidența noii reglementări sunt următoarele: 

Citește articolul

Recent a fost aprobată printr-o Ordonanța de Urgență (OUG 89/2018) reducerea cotei taxei pe valoarea adăugată pentru turism și activitățile conexe. Astfel serviciile care cad sub incidența noii reglementări sunt următoarele: 

Recent a fost aprobată printr-o Ordonanța de Urgență (OUG 89/2018) reducerea cotei taxei pe valoarea adăugată pentru turism și activitățile conexe. Astfel serviciile care cad sub incidența noii reglementări sunt următoarele: 

  • cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcție similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping;
  • serviciile de restaurant și de catering, cu excepția băuturilor alcoolice, altele decât berea;
  • dreptul de utilizare a facilitaților sportive în scopul practicării sportului, în principal cu referire la activitati ale bazelor sportive și activitati ale centrelor de fitness
  • serviciile reprezentând permiterea accesului în parcurile de distracție, bâlciuri și parcuri recreative.

Conform inițiatorilor, prin această măsură se urmăreşte stimularea turismului în România, reducerea evaziunii fiscale din acest sector şi creşterea consumului intern, respectiv stimularea creşterii economice.

În prezent, în România avem, pe lângă cota standard de TVA de 19% și două cote reduse de 9%, respectiv 5%:

  • cota de 9% se aplică la alimente, apă potabilă şi de irigaţie în agricultură, livrarea de îngrășăminte și pesticide pentru agricultură, semințe, prestări de servicii în agricultură. 
  • cota de 5% se aplica până în prezent la livrarea de locuințe, manuale școlare, cărți, ziare, reviste, accesul la castele, muzee, monumente și grădini, iar de la 01 Noiembrie 2018 va fi aplicată şi pentru serviciile turistice, de restaurant şi catering, respectiv accesul la facilitățile sportive și parcurile recreative mai sus menționate. 

Precizări suplimentare introduse de normele metodologice de aplicare. 

Odată cu publicarea normelor de aplicare ale Ordonanței de Urgență au apărut câteva complicații la modalitatea de calcul a cotei de TVA în cazul serviciilor de restaurant și catering, după cum urmează.

Conform normelor:  

„18. (1) În sensul TVA, serviciile de restaurant și de catering reprezintă servicii care constau în furnizarea de produse alimentare și/sau de băutură, preparate sau nepreparate, pentru consumul uman, însoțită de servicii conexe suficiente care să permită consumul imediat al acestora. Furnizarea de produse alimentare și/sau de băutură este numai unul dintre elementele unui întreg în care predomină serviciile. Serviciile de restaurant constau în prestarea unor astfel de servicii în spațiile prestatorului, iar serviciile de catering constau în prestarea unor astfel de servicii în afara localurilor prestatorului.

(2) Furnizarea de produse alimentare și/sau de băuturi, preparate sau nu, fie cu transport, fie fără, dar fără vreun alt serviciu conex, nu se consideră a fi servicii de restaurant sau catering în sensul alin. (1).”

În concluzie, pentru serviciile de restaurant unde consumul se face pe loc, în spații amenajate de furnizor, sau pentru serviciile de livrare la domiciliu făcute de firme de catering, noua cotă de TVA va fi de 5%. În schimb pentru achizițiile făcute de client pentru a fi consumate în altă parte, se va aplica în continuare vechea cotă de TVA de 9%. 

În opinia noastră aceasta este o complicație inutilă care nu va genera plus valoare, ci doar probleme pentru operatorii de servicii care au atât facilități de servire a mesei în incintă cât și varianta de take-away.