CONSTITUIREA DE PROVIZIOANE PT CLIENŢII NEÎNCASAŢI

Crearea de provizioane pt clienţii neîncasaţi este o practică tot mai uzitată de către firmele care, în actuala conjunctură economică în care posibilităţile de finanţare au devenit tot mai greu accesibile şi costisitoare, se pune problema identificării unor soluţii alternative care să conducă la creşterea posibilităţilor de capitalizare a firmelor.

Din punct de vedere fiscal, crearea de provizioane are un efect util cuantificabil în diminuarea sarcinii fiscale la nivelul impozitului pe profitul efectiv realizat, nu doar facturat. De asemenea, se optimizează fluxurile de cash flow ale firmei.

Citește articolul

Crearea de provizioane pt clienţii neîncasaţi este o practică tot mai uzitată de către firmele care, în actuala conjunctură economică în care posibilităţile de finanţare au devenit tot mai greu accesibile şi costisitoare, se pune problema identificării unor soluţii alternative care să conducă la creşterea posibilităţilor de capitalizare a firmelor.

Din punct de vedere fiscal, crearea de provizioane are un efect util cuantificabil în diminuarea sarcinii fiscale la nivelul impozitului pe profitul efectiv realizat, nu doar facturat. De asemenea, se optimizează fluxurile de cash flow ale firmei.

Crearea de provizioane pt clienţii neîncasaţi este o practică tot mai uzitată de către firmele care, în actuala conjunctură economică în care posibilităţile de finanţare au devenit tot mai greu accesibile şi costisitoare, se pune problema identificării unor soluţii alternative care să conducă la creşterea posibilităţilor de capitalizare a firmelor.

Din punct de vedere fiscal, crearea de provizioane are un efect util cuantificabil în diminuarea sarcinii fiscale la nivelul impozitului pe profitul efectiv realizat, nu doar facturat. De asemenea, se optimizează fluxurile de cash flow ale firmei.

Conform prevederilor art. 22, alin 1 lit.c. din Codul Fiscal se pot constitui provizioane în limita a 30% din valoarea fără TVA a creanţelor asupra clienţilor neîncasaţi şi care înregistrează o întârziere mai mare de 270 zile de la scadenţă. Provizioanele reprezintă cheltuieli deductibile fiscal în trimestrul în care au fost constituite şi vor diminua baza impozabilă a profitului aferent trimestrului respectiv.Textul de lege se referă atât la clienţii firmelor aflate în funcţiune cât şi în insolvenţă.

În cazul firmelor care au deschis procedura de faliment, pentru clienţii neîncasaţi se pot constitui provizioane în limita a 100% din valoarea fară TVA a creanţelor asupra clienților respectivi, în aceleaşi condiţii de deductibilitate fiscala.

Cheltuielile reprezentând pierderile din creanţele incerte, înregistrate cu ocazia scoaterii din evidenţă a acestora sunt deductibile pentru partea acoperită de provizionul constituit potrivit art. 22 Cod Fiscal. În această situaţie, contribuabilii care scot din evidenţă clienţii neîncasaţi sunt obligaţi să comunice în scris acestora scoaterea din evidenţă a creanţelor respective în vederea recalculării profitului impozabil la persoana debitoare.