deFlorina Babau aprilie 28, 2022

Concediul și indemnizația pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice

În Monitorul Oficial al României a fost publicată legea prin care se reglementează concediul și indemnizația pentru îngrijirea persoanelor bolnave de cancer cu vârstă de peste 18 ani.

Citește articolul

În Monitorul Oficial al României nr.190/16.02.2022 a fost publicată Legea nr. 24/2022 prin care se reglementează concediul și indemnizația pentru îngrijirea persoanelor bolnave de cancer cu vârstă de peste 18 ani.

Începând cu 16 aprilie 2022, salariații care îngrijesc pacienți cu afecțiuni oncologice vor beneficia de un concediu anual, plătit, de 45 de zile calendaristice în interval de un an pentru un pacient. Beneficiază de concediu și indemnizație pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice în vârstă de peste 18 ani asiguratul care, cu acordul pacientului, îl însoțește pe acesta la intervenții chirurgicale și tratamente prescrise de medicul specialist. Pacientul cu afecțiuni oncologice își poate exprima acordul numai pentru o singură persoană la fiecare intervenție chirurgicală, respectiv tratament.

Cuantumul brut lunar indemnizației aferente acestui concediu va fi de 85% din media veniturilor brute lunare din ultimele șase luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare și va fi suportată integral din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate. „Indemnizațiile (…) se pot transfera în țările în care asigurații își stabilesc domiciliul sau reședința, în condițiile reglementate prin acorduri și convenții internaționale la care România este parte”

În fiecare an în care primește concedii pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice, beneficiarul are dreptul la minimum o ședință de evaluare psihologică clinică și minimum cinci ședințe de consiliere psihologică clinică. De aceste ședințe de evaluare/consiliere psihologică beneficiază și pacientul cu afecțiuni oncologice. În situația pacientului cu afecțiuni oncologice care are handicap auditiv ori surdocecitate, acesta are dreptul inclusiv la un interpret autorizat al limbajului mimico-gestual, respectiv al limbajului specific al persoanei cu surdocecitate, după caz. Costurile vor urma să fie suportate integral din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate. Această prevedere intră în vigoare însă la un an de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României.

Potrivit actului normativ, concediul și indemnizația pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice, precum și ședințele de evaluare psihologică clinică, respectiv de consiliere psihologică clinică, se acordă pe baza certificatului de concediu medical eliberat de medicul specialist.