Concediul de maternitate versus concediul de creştere şi îngrijire copil

De cele mai multe ori, nu facem diferenţa între cele două tipuri de concedii şi cum trebuie să le gestionăm. Mai jos o analiză succintă a celor două situaţii, cu tot ceea ce presupune fiecare.

Concediul de maternitate

Citește articolul

De cele mai multe ori, nu facem diferenţa între cele două tipuri de concedii şi cum trebuie să le gestionăm. Mai jos o analiză succintă a celor două situaţii, cu tot ceea ce presupune fiecare.

Concediul de maternitate

De cele mai multe ori, nu facem diferenţa între cele două tipuri de concedii şi cum trebuie să le gestionăm. Mai jos o analiză succintă a celor două situaţii, cu tot ceea ce presupune fiecare.

Concediul de maternitate

Concediul de maternitate sau concediul de sarcină şi lăuzie, are caracterul unui concediu medical şi se acordă, de regulă, de medicul de specialitate obstetrică-ginecologie care supraveghează sarcina sau de către medicul de familie.
Angajata însărcinată are dreptul la maxim 126 de zile calendaristice concediu medical. Concediul de sarcină sau concediul prenatal are o durată de 63 de zile înainte de naştere, iar concediul de lăuzie sau concediul postnatal se acordă pe o perioadă de 63 de zile după naştere. Cele două concedii se pot compensa între ele în funcţie de recomandarea medicului sau de opţiunea fiecărei persoane, însă pentru protecţia sănătăţii mamei şi a copilului este interzis angajatorilor să permită salariatelor să revină la locul de muncă în mai puțin de 42 de zile de concediu postnatal.

Condiţia acordării concediului de maternitate este realizarea unui stagiu de cotizare sau asimilat de cel puţin o lună în ultimele 12 luni anterioare lunii de acordare. Indemnizaţia de concediu de maternitate se calculează ca medie a veniturilor brute din ultimele 6 luni la care se aplică 85% şi se înmulţeşte cu numărul de zile lucrătoare de concediu medical din luna respectivă.

Conform Codului Fiscal, indemnizaţia de maternitate nu se impozitează. De asemenea, nu se reţine nici contribuţia de CASS (5.5%), iar din baza de calcul se reţine doar CAS (10,5%) care se aplică la o baza de calcul stabilită conform codului fiscal, respectiv 35% din salariu mediu brut pe ţară.

Pentru anul 2014 cuantumul salariului mediu brut pe ţară este 2298 lei, iar 35% reprezintă 804 lei, sumă ce devine baza de calcul pentru contribuţia CAS de 10,5%. Astfel, contribuţia CAS este de 82 de lei si este valabilă pe toata durata anului 2014, avantajând persoanele cu salarii mai mari.

Concediul de creştere şi îngrijire copil

La încheierea concediului post natal sau de lăuzie, mama sau tatăl pot solicita intrarea în concediu pentru creştere şi îngrijire copil. Astfel, se poate opta pentru una dintre două variante posibile, opţiune ce se exprimă în scris, pe bază de cerere şi nu poate fi schimbată pe parcursul acordării drepturilor. Astfel, cele două variante posibile sunt:

  • Concediu creştere copil până la împlinirea vârstei de 1 an a copilului. În acest caz indemnizaţia lunară este de 85% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni, şi nu poate fi mai mică de 600 lei dar nici mai mare de 3.400 lei.
  • Concediu până la împlinirea vârstei de 2 ani a copilului. Indemnizaţia lunară este în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni, şi nu poate fi mai mică de 600 lei dar nici mai mare de 1.200 lei.

Persoanele aflate în concediu de creştere şi îngrijire copil care decid să îşi reia activitatea de muncă înaintea împlinirii de către copil a vârstei de 1 an sau de 2 ani, (în funcţie de alegerea facută), au dreptul la un stimulent de inserţie, echivalent cu valoarea indicatorului social de referinţă, care în prezent este de 1 ISR = 500 lei.

În vederea optării pentru oricare dintre aceste variante, părintele trebuie să depună la primăria localităţii în care îşi are reşedința un dosar cu actele care dovedesc eligibilitatea sa.

Din anul 2012, prin OUG 124/2011 adoptată la 27 decembrie 2011 plata indemnizaţiei pentru creşterea copiilor este condiţionată de plata obligaţiilor legale faţă de bugetul local, adică a impozitelor. De asemenea, tot din anul 2012 indemnizaţia de creştere a copilului se va acorda pentru fiecare copil născut fără a se mai limita doar la primele trei naşteri.