Concediile pentru angajații care devin părinți

Concediul pentru creșterea copilului se confundă deseori cu concediul de maternitate. Pentru a avea o imagine clară asupra acestor aspecte, le vom discuta și dezbate individual.

Concediu creștere copil

 • se acordă opțional, la cererea oricăruia dintre părinții copilului;
 • este condiționat de realizarea de venituri impozabile o perioadă de 12 luni în ultimul an anterior nașterii copilului;
 • se acordă pe o anumită perioadă de timp, respectiv pânâ când copilul împlinește 2 ani, iar în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani;
 • poate fi efectuat numai după concediul de maternitate obligatoriu.

 Concediu de maternitate

Citește articolul

Concediul pentru creșterea copilului se confundă deseori cu concediul de maternitate. Pentru a avea o imagine clară asupra acestor aspecte, le vom discuta și dezbate individual.

Concediu creștere copil

 • se acordă opțional, la cererea oricăruia dintre părinții copilului;
 • este condiționat de realizarea de venituri impozabile o perioadă de 12 luni în ultimul an anterior nașterii copilului;
 • se acordă pe o anumită perioadă de timp, respectiv pânâ când copilul împlinește 2 ani, iar în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani;
 • poate fi efectuat numai după concediul de maternitate obligatoriu.

 Concediu de maternitate

Concediul pentru creșterea copilului se confundă deseori cu concediul de maternitate. Pentru a avea o imagine clară asupra acestor aspecte, le vom discuta și dezbate individual.

Concediu creștere copil

 • se acordă opțional, la cererea oricăruia dintre părinții copilului;
 • este condiționat de realizarea de venituri impozabile o perioadă de 12 luni în ultimul an anterior nașterii copilului;
 • se acordă pe o anumită perioadă de timp, respectiv pânâ când copilul împlinește 2 ani, iar în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani;
 • poate fi efectuat numai după concediul de maternitate obligatoriu.

 Concediu de maternitate

 • se acordă mamei și are caracterul unui concediu medical;
 • necesită un stagiu de cotizare de o lună în ultimele 12 luni anterioare lunii de acordare a concediului medical de maternitate;
 • se acordă în funcție de recomandarea medicului;
 • concediul de maternitate prenatal este opțional, în timp ce concediul postnatal este obligatoriu pentru o perioadă de 42 de zile după nașterea copilului.

Concediu creștere copil /concediu îngrijire copil bolnav

 • Este necesar să facem această distincție, deoarece se fac confuzii frecvent între cele două.

Concediu îngrijire copil bolnav

 • este un concediu medical care se poate acorda oricaruia dintre părintț atunci când copilul este bolnav;
 • se acordă până la o anumită vârstă a copilului (7 ani, respectiv 18 ani dacă copilul suferă de afecțiuni intercurente);
 • are o durată limitată anual (45 zile pe an);
 • necesită un stagiu de cotizare de o lună în ultimele 12 anterioare lunii de acordare a concediului medical.

Concediul paternal

 • se acordă potrivit Legii nr. 210/1999 privind concediul paternal și, spre deosebire de concediul pentru creșterea copilului, nu este un concediu de asigurări sociale;
 • se acordă dupa nașterea copilului, dar nu mai târziu de 8 săptămâni de la acest moment;
 • indemnizația aferentă acestui concediu se suportă din fondul de salarii al angajatorului, nu din bugetul asigurărilor sociale de stat.

Cuantumul indemnizației lunare reprezintă 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni, însă, în funcție de durata concediului pentru care se optează, acesta are anumite limite. Părintele poate să aleagă între:

 • Concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la un an (respectiv trei ani în cazul copilului cu handicap) și indemnizație lunară de cel puțin 600 de lei și cel mult 3.400 de lei;
 • concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la doi ani și indemnizație lunară de cel puțin 600 de lei și cel mult 1.200 de lei.

 Opțiunea părintelui pentru concediu se face în scris, pe baza unei cereri, și nu poate fi schimbată ulterior.

Conform HG nr. 57/2012, cel puțin o lună din concediul de creștere a copilului va reveni părintelui care nu a solicitat acest drept. Așadar, dacă mama este cea care a solicitat concediul pentru creșterea copilului până la 1 an (2 sau 3 ani, după caz), o lună din această perioadă va reveni tatălui, luna respectivă scăzându-se din concediul mamei.

Baza legală unde regăsim informații, condiții și cerințe: Legea 19/2000, Legea 210/1999, OUG 111/2010, OUG 158/2005, HG 57/2012, OUG 124/2011, Legea 571/2003, Codul muncii.