Codul Fiscal, noutăți de la 1 septembrie 2012!

Codul Fiscal a suferit recent noi modificări, care au intrat în vigoare de la 1 septembrie 2012.

Astfel, prin Ordonanța nr. 15 din 23 august 2012, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (publicată în Monitorul Oficial nr. 621 din 29 august 2012):

Citește articolul

Codul Fiscal a suferit recent noi modificări, care au intrat în vigoare de la 1 septembrie 2012.

Astfel, prin Ordonanța nr. 15 din 23 august 2012, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (publicată în Monitorul Oficial nr. 621 din 29 august 2012):

Codul Fiscal a suferit recent noi modificări, care au intrat în vigoare de la 1 septembrie 2012.

Astfel, prin Ordonanța nr. 15 din 23 august 2012, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (publicată în Monitorul Oficial nr. 621 din 29 august 2012):

  • se introduce o excepţie la obligaţia plătitorilor de venituri de a reţine la sursă impozitul pe venit în cazul veniturilor din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent. Astfel, fac excepţie contribuabilii care obţin aceste venituri din desfăşurarea de activităţi economice în mod independent sau care exercită profesii libere şi sunt înregistraţi fiscal potrivit legislaţiei în materie, pentru aceştia impozitul nu se reţine la sursă.
  • plătitorii de venituri, persoane juridice sau alte entităţi care au obligaţia de a conduce evidenţa contabilă, nu au obligaţia calculării, reţinerii la sursă şi virării impozitului reprezentând plata anticipată din veniturile plătite dacă efectuează plăţi către : asocieri fără personalitate juridică, persoane juridice care conduc contabilitate în partidă simplă şi pentru care plata impozitului pe venit se face de fiecare asociat, pentru venitul său propriu, persoane fizice pentru venituri realizate din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul afacerii.
  • la articolul 296 (19) se modifică alineatul privind depunerea declaraţiei 112 pentru persoanele fizice rezidente care realizează venituri din activităţi dependente desfăşurate în România, precum şi pentru persoanele fizice nerezidente care realizează venituri din activităţi dependente, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte. Dacă aceste persoane obţin venituri sub formă de salarii de la angajatori din state care nu intră sub incidenţa regulamentelor Uniunii Europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială sau din state cu care România nu are încheiate acorduri ori convenţii în domeniul securităţii sociale şi care datorează contribuţiile sociale obligatorii pentru salariaţii lor, depun declaraţia 112 direct sau printr-un reprezentant fiscal/împuternicit, şi achită contribuţiile sociale ale angajatorului şi cele individuale, numai dacă există un acord încheiat în acest sens cu angajatorul; aceleaşi obligaţii le au şi persoanele fizice române care obţin venituri din salarii, ca urmare a activităţii desfăşurate la misiunile diplomatice şi posturile consulare acreditate în România, în cazul în care misiunile si posturile respective nu optează pentru îndeplinirea obligaţiilor declarative şi de plată a contribuţiilor sociale.
  • au fost completate prevederile privind depunerea declaraţiei 112 de către angajatorii care nu au un sediu social sau reprezentanţă în România, astfel : persoanele fizice nerezidente care realizează venituri din activităţi dependente desfăşurate în România, precum şi persoanele fizice nerezidente care realizează venituri din activităţi dependente, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte, au obligaţia să depună declaraţia 112 şi să achite contribuţiile sociale ale angajatorului şi pe cele individuale, numai dacă există un acord încheiat în acest sens cu angajatorul. Aceşti angajatori au obligaţia să transmită organului fiscal competent informaţii cu privire la acordul încheiat cu angajaţii; dacă între aceşti angajatori şi persoanele fizice rezidente care realizează venituri din activităţi dependente desfăşurate în România, precum şi persoanele fizice nerezidente care realizează venituri din activităţi dependente, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte, şi obţin venituri sub formă de salarii nu au fost încheiate acorduri, obligaţia privind achitarea contribuţiilor sociale datorate de angajatori, reţinerea şi virarea contribuţiilor sociale individuale, precum şi depunerea declaraţiei 112 revine angajatorilor. Declaraţia se poate depune direct sau printr-un reprezentant fiscal/împuternicit.
  • contribuţiile sociale obligatorii privind persoanele care realizează venituri din activităţi independente, persoanele care sunt asigurate în sistemul public de pensii, persoanele care sunt asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale neintegrate în sistemul public de pensii, precum şi cele care au calitatea de pensionari; acestea nu datorează contribuţia de asigurări sociale pentru veniturile din activităţi independente, activităţi agricole şi asocieri fără personalitate juridică.
  • referitor la contribuţiile sociale obligatorii privind persoanele care realizează venituri din activităţi independente, se menţionează că plătitorii de venit calculează, reţin şi virează contribuţiile sociale numai pentru persoanele fizice care realizează venituri în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit, din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi desfăşurate în baza convenţiilor civile, a contractelor de agent, venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară sau din activităţi agricole, altele decât cele care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere şi sunt înregistrate fiscal potrivit legislaţiei în materie.
  • prin excepţie, plătitorii de venit calculează, reţin şi virează contribuţiile sociale pentru persoanele fizice care realizează venituri în baza contractelor de agent.