Ce trebuie să știm referitor la protecția datelor personale?

Parlamentul European și Consiliul Europei au adoptat în data de 27 aprilie 2016 Regulamentul UE2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. Prevederile lui vor fi aplicabile în toate statele membre ale Uniunii Europene începând cu data de 25 mai 2018.

Citește articolul

Parlamentul European și Consiliul Europei au adoptat în data de 27 aprilie 2016 Regulamentul UE2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. Prevederile lui vor fi aplicabile în toate statele membre ale Uniunii Europene începând cu data de 25 mai 2018.

Parlamentul European și Consiliul Europei au adoptat în data de 27 aprilie 2016 Regulamentul UE2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. Prevederile lui vor fi aplicabile în toate statele membre ale Uniunii Europene începând cu data de 25 mai 2018.

Regulamentul introduce sancțiuni severe, până la 10-20 milioane de euro sau între 2% și 4% din cifra de afaceri la nivel global pentru operatorii din sectorul privat.

Cui i se adresează?

  • autorităţilor publice sau unui organism public, cu excepția instanțelor care acționează în exercițiul funcției lor jurisdicționale;

  • celor care prelucrează periodic și sistematic datele persoanelor fizice (contracte, oferte, plata angajaţilor); – adică majorității companiilor

  • celor care prelucrează pe scară largă categorii speciale de date (cabinete medicale, clinici) sau a unor categorii de date cu caracter personal privind condamnări penale și infracțiuni.

Rolul acestui regulament este:

  • să informeze și să consilieze operatorul precum și angajații acestuia cu privire la obligațiile existente în domeniul protecției datelor cu caracter personal;

  • să monitorizeze respectarea regulamentului și a legislației naționale în domeniul protecției datelor;

  • să consilieze operatorul în legătură cu realizarea de studii de impact privind protecția datelor și să verifice efectuarea acestora;

  • să coopereze cu autoritatea pentru protecția datelor și să reprezinte punctul de contact în relația cu aceasta.

Pentru punerea în aplicare a prevederilor regulamentului persoanele juridice vizate trebuie să-și desemneze un responsabil cu protecția datelor. Responsabilul cu protecția datelor poate fi intern (angajat) sau extern (un subcontractor specializat în acest tip de servicii) și trebuie să aibă cunoștințe de specialitate și experiență în domeniul protecției datelor cu caracter personal.