Ce sunt cheltuielile sociale și limita lor de deductibilitate?

Printre facilitățile de care companiile pot beneficia la calculul impozitului pe profit se numără și cheltuielile sociale.

Citește articolul

Cheltuielile sociale sunt anumite tipuri de cheltuieli pe care companiile le pot înregistra și care au o deductibilitate limitată la calculul impozitului pe profit. Mai precis, cheltuielile sociale, sunt deductibile în limita unei cote de până la 5%, aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Codului muncii.

Încadrarea cheltuielilor în categoria de cheltuieli sociale este importantă pentru plătitorii de impozit pe profit. Cheltuielile cu salariul sunt cele înregistrate în contabilitate drept cheltuieli cu salariul brut.

Iată ce tipuri de cheltuieli se pot încadra aici:

  • ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru bolile grave și incurabile, ajutoarele pentru naștere, ajutoarele pentru proteze, ajutoarele pentru pierderi produse în gospodăriile proprii, ajutorarea copiilor din școli și centre de plasament
  • cheltuielile pentru funcționarea corespunzătoare a unor unități aflate în administrarea firmei, cum ar fi: școli, muzee, biblioteci, cantine, baze sportive, cluburi, cămine de nefamiliști și altele de natură similară
  • cheltuielile reprezentând: cadouri în bani sau în natură, inclusiv tichete cadou oferite salariaților și copiilor minori ai acestora, servicii de sănătate acordate în cazul bolilor profesionale și al accidentelor de muncă până la internarea într-o unitate sanitară, tichete culturale și tichete de creșă acordate de angajator conform legii, contravaloarea serviciilor turistice și/sau de tratament, inclusiv transportul, acordate de angajator pentru salariații proprii și membrii lor de familie, precum și contribuția la fondurile de intervenție ale asociațiilor profesionale ale minerilor
  • alte cheltuieli cu caracter social efectuate în baza contractului colectiv de muncă sau a unui regulament intern

Cheltuielile efectuate în baza contractului colectiv de muncă sunt cheltuielile de natură socială stabilite în cadrul contractelor colective de muncă la nivel național, de ramură, grup de unități și unități.

Deductibilitatea acestor cheltuieli este limitată la 5% din cheltuielile cu salariile personalului, în sensul că:

  • dacă înregistrati cheltuieli sociale în cuantum de până la 5% din cheltuielile cu salariile personalului, acestea sunt deductibile integral la calculul impozitului pe profit
  • dacă valoarea acestor cheltuieli depășește 5% din cheltuielile cu salariile, partea ce depășește această valoare va fi considerată cheltuială nedeductibilă.

Natura acestor cheltuieli sociale este specificată la art. 25, alin.(3) lit. a) din Codul fiscal. Punctele 1, 2 si 3 enumeră tipurile de cheltuieli considerate a fi cu caracter social; la punctul 4 al acestui articol legiuitorul lasă la latitudinea contribuabilului să aprecieze ce alte cheltuieli cu caracter social va acorda în beneficiul angajaților. Aceste alte cheltuieli vor trebui să fie cuprinse în Regulamentul Intern al societății. Așadar, în cadrul acestui regulament veți menționa ce alte tipuri de cheltuieli doriți să le acordați angajaților.

În ceea ce privește transferul banilor în carduri electronice cadou, deoarece la punctul 3 se precizează că și cadourile în bani pot face parte din cheltuielile sociale, fără a se preciza modalitatea concretă de decontare a sumelor, reiese ca este posibilă acordarea sumelor prin carduri cadou.