deAdela Cristea ianuarie 10, 2009

Ce noutăţi ne aduce 2009?

2009 a debutat în România în forţă, cu foarte multe noutăţi.

Pe lângă faptul că efectele crizei economice se fac tot mai mult simţite, creând un mediu economic turbulent, avem şi un nou Guvern care de la primii paşi adoptă multe decizii contestabile şi generatoare a multiple schimbări. Nu în ultimul rând, începând cu 1 ianuarie 2009 intră în vigoare multe modificări legislative, unele aprobate deja în anii trecuţi, dar care îşi produc efecte doar de la această dată, altele de ultimă oră.

Voi încerca aşadar să trec în revistă principalele schimbări aduse de debutul lui 2009 şi care afectează mediul de afaceri.

Citește articolul

2009 a debutat în România în forţă, cu foarte multe noutăţi.

Pe lângă faptul că efectele crizei economice se fac tot mai mult simţite, creând un mediu economic turbulent, avem şi un nou Guvern care de la primii paşi adoptă multe decizii contestabile şi generatoare a multiple schimbări. Nu în ultimul rând, începând cu 1 ianuarie 2009 intră în vigoare multe modificări legislative, unele aprobate deja în anii trecuţi, dar care îşi produc efecte doar de la această dată, altele de ultimă oră.

Voi încerca aşadar să trec în revistă principalele schimbări aduse de debutul lui 2009 şi care afectează mediul de afaceri.

2009 a debutat în România în forţă, cu foarte multe noutăţi.

Pe lângă faptul că efectele crizei economice se fac tot mai mult simţite, creând un mediu economic turbulent, avem şi un nou Guvern care de la primii paşi adoptă multe decizii contestabile şi generatoare a multiple schimbări. Nu în ultimul rând, începând cu 1 ianuarie 2009 intră în vigoare multe modificări legislative, unele aprobate deja în anii trecuţi, dar care îşi produc efecte doar de la această dată, altele de ultimă oră.

Voi încerca aşadar să trec în revistă principalele schimbări aduse de debutul lui 2009 şi care afectează mediul de afaceri.

În primul rând, în 2009 intră în vigoare o serie de modificări ale codului fiscal, cum ar fi modificări cu privire la regimul taxei pe valoarea adăugată şi a accizelor, majorarea limitei de deductibilitate a contribuţiilor la sistemul de pensii facultative din veniturile din salarii, de la 200 euro la 400 euro sau majorarea pragului de deductibilitate pentru asigurările voluntare de sănătate de la 200 euro la 250 euro.

O altă noutate în Codul fiscal este cea referitoare la recuperarea pierderilor fiscale ale companiilor, acestea putând în viitor fi deduse din profitul net timp de şapte ani şi nu timp de cinci ani, cum prevedea legislaţia în vigoare de până la acest moment.

Tot în Codul fiscal apar noutăţi şi cu privire la majorarea cotei de impozitare asupra veniturilor microîntreprinderilor, de la 2,5% la 3%, măsură cu impact asupra micilor companii, respectiv cu privire la impozitarea dividendelor acţionarilor străini care deţin sub 15% din capitalul social al societăţilor,cota de impozitare fiind unificată la 10% atât în cazul acţionarilor români, cât şi a celor nerezidenţi.

În al doilea rând odată cu 1 ianuarie 2009 salariul minim brut pe economie se majorează de la 540 lei la 600 lei, aducând după el majorări ale pragurilor atât pentru angajaţii calificaţi cât şi pentru ei cu studii superioare.

O modificare de impact este şi cea privitoare la cuantumul taxelor şi contribuţiilor sociale. Deşi principalele modificări cu privire la aceste taxe sunt deja aplicabile de la 1 decembrie 2008, şi vizau o reducere a cuantumului acestora cu un total de 2.3%, luna ianuarie vine totuşi cu o noua modificare, prin contribuţia originală a guvernului Boc. De data aceasta însă vorbim de o majorare de 0,5% a cuantumului contribuţiilor la asigurările sociale suportate de către angajator. Chiar dacă majorarea nu este semnificativă, ea are în opinia mea efecte negative din două perspective: în primul rând pentru că dă un semnal foarte negativ mediului de afaceri care este oricum împovărat de multitudinea de taxe şi contribuţii şi în al doilea rând datorită faptului că aceste schimbări lunare perturbă complet modul de calcul al salariilor, generând confuzie şi erori din partea agenţilor economici. Ca să nu mai vorbim de faptul că această majorare nici măcar nu a fost anunţată explicit de către Guvern ci a fost ascunsă în textul unei ordonanţe de urgenţă, prin republicarea cotelor deja modificate în luna decembrie.

Tot în seria noutăţilor se înscrie abrogarea unei serii de facilităţi fiscale. Astfel, Guvernul a abrogat la sfârşitul lunii decembrie 2008 un act normativ care prevedea o serie de facilităţi fiscale pentru investitori destinate diminuării impactului crizei economice şi stimulării creării de noi locuri de muncă. Printre facilităţile abrogate se numără bonificaţia de 5% din valoarea obligaţiilor fiscale pentru contribuabilii care achită dările către stat cu cel puţin zece zile înainte de termenul de plată stabilit şi la prima de 1000 euro care urma să fie acordată firmelor pentru fiecare loc de muncă nou creat pe care se angaja un şomer.

Există în continuare şi multe necunoscute în ceea pe priveşte anul 2009. Nu am văzut până la această oră nici un plan concret pentru economie care să vizeze cu adevărat contracararea efectelor crizei economice. Deşi reducerea cheltuielilor bugetare a devenit un laitmotiv al ultimelor zile, totuşi numărul de ministere a fost mărit. Deşi colectarea taxelor şi impozitelor şi cuantumul acestora va constitui o problemă reală în 2009, Guvernul încurajează folosirea convenţiilor civile şi contractelor de drept de autor, deschizând astfel în mod iresponsabil cutia Pandorei, şi oferind contribuabililor posibilitatea de a se sustrage de la plata unor contribuţii. Leul s-a depreciat masiv în ultimele zile, atingând un minim istoric, iar climatul internaţional este departe de a da semne încurajatoare cu privire la criza economică…

Aşadar 2009 se prefigurează încă de la început ca un an al schimbărilor şi controverselor, un an al turbulenţelor şi confuziilor, iar pentru unii va reprezenta pur şi simplu un an al luptei pentru supravieţuire. Din păcate însă, modificările legislative cu care intrăm în noul an şi deciziile guvernanţilor sunt departe de a ne ajuta în vre-un fel… Aşa că, revenim iar la o veche atitudine românească şi ne spunem…“daca tot nu ne ajută, măcar să nu ne încurce!”…