deFlorina Babau martie 19, 2020

Ce este și cum se obține Certificatul de Situație de Urgență (CSU)?

Potrivit unui proiect de hotărâre emis de Guvernul României care se află spre aprobare, pentru a beneficia de măsura adoptată de Guvern, prin care se vor suporta din bugetul asigurărilor de șomaj indemnizațiile de care beneficiază salariații ale căror contracte individuale de muncă se suspendă temporar din inițiativa angajatorului (potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare, urmare a efectelor produse de virusul SARS-CoV-2), companiile necesită obținerea unui certificat de situații de urgență (CSU).

Modalitatea de solicitare a CSU

Citește articolul

Potrivit unui proiect de hotărâre emis de Guvernul României care se află spre aprobare, pentru a beneficia de măsura adoptată de Guvern, prin care se vor suporta din bugetul asigurărilor de șomaj indemnizațiile de care beneficiază salariații ale căror contracte individuale de muncă se suspendă temporar din inițiativa angajatorului (potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare, urmare a efectelor produse de virusul SARS-CoV-2), companiile necesită obținerea unui certificat de situații de urgență (CSU).

Modalitatea de solicitare a CSU

Potrivit unui proiect de hotărâre emis de Guvernul României care se află spre aprobare, pentru a beneficia de măsura adoptată de Guvern, prin care se vor suporta din bugetul asigurărilor de șomaj indemnizațiile de care beneficiază salariații ale căror contracte individuale de muncă se suspendă temporar din inițiativa angajatorului (potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare, urmare a efectelor produse de virusul SARS-CoV-2), companiile necesită obținerea unui certificat de situații de urgență (CSU).

Modalitatea de solicitare a CSU

Solicitarea eliberării Certificatelor de Situaţie de Urgenţă (CSU) se va face exclusiv prin intermediul platformei http://prevenire.gov.ro/, platformă care va conține o secțiune dedicată și va fi funcțională în termen de 5 zile de la adoptarea și publicarea în Monitorul Oficial a proiectului de hotarâre.

În cadrul platformei, solicitantul va completa informații referitoare la:

 • datele de identificare ale operatorului economic,
 • datele de contact ale acestuia,
 • motivul solicitării CSU,
 • justificarea nevoii acestuia,
 • date referitoare la situațiile financiare.

În platformă se vor încărca următoarele documente justificative:

 • Certificatul Unic de Înregistrare;
 • CI Administrator/ Administratori/ Reprezentant Legal;
 • Balanță contabilă certificată, pe luna în care s-a observat o scădere a încasărilor cu un procent de minim 40% față de perioada similară a anului precedent solicitării, împreună cu balanța contabilă la care face referire în raportare;
 • Declarație pe propria răspundere, prin care, solicitantul își asumă pe deplin că cele declarate, precum și documentele încărcate, sunt veridice, respectiv faptul că scăderea a fost cauzată de apariția situației de urgență, pe care o prezintă (pe site-ul http://prevenire.gov.ro/ se va găsi un model de completare);
 • Certificatul constatator eliberat de către Oficiul Național al Registrului Comerțului;

În situația în care din documentele justificative nu rezultă scăderea cifrei de afaceri, dar operatorul este în dificultate prin prisma apariției situației de urgență, acesta va furniza suplimentar alte documente justificative în acest sens.

Toate documentele încărcate în aplicația electronică, vor fi semnate electronic de către reprezentantul legal al operatorului sau de către împuternicitul acestuia, caz în care se va încărca în aplicație și împuternicirea.

Modalitatea de acordare a CSU

Acordarea CSU se realizează doar pe perioada instituirii stării de urgență decretată de Președintele României, valabilitatea acestuia este pe toată perioada anului acordării. În cadrul Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, se vor constitui Comisii de Analiză a cererilor de eliberare a CSU.

CSU se eliberează doar pentru operatorii economici care au activitatea principală în unul din sectoarele: transport, turism, HORECA, organizări de evenimente, publicitate, învățământ privat și activități adiacente, industria confecțiilor, încălțămintei și pielăriei, servicii destinate populației; lista codurilor CAEN eligibile vor fi stabilite prin Ordin al ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

În cazul în care operatorul se încadrează la criteriile prevăzute pentru obținerea acestui certificat, Comisiile de Analiză a cererilor de eliberare a CSU vor realiza o verificare formală, de existență a documentelor încărcate de solicitant în cadrul platformei, vor genera CSU și îl vor transmite via email prin intermediul aplicației, într-un termen de maxim 5 zile lucrătoare.

În cazul în care din documentele justificative nu se observă o scădere a cifrei de afaceri, Comisiile de Analiză a cererilor de eliberare a CSU vor verifica documentele furnizate suplimentar și vor stabili existența situației de urgență, urmând a transmite solicitantului un răspuns privind acordarea CSU, într-un termen de maximum 20 de zile lucrătoare.

Utilitatea CSU

CSU poate fi folosit:

 • În relațiile cu terți și va atesta faptul că operatorul economic a avut activitatea economică afectată în contextul pandemiei SARS–CoV-2;
 • Pentru a beneficia de facilități de natură fiscală, oferite de către instituțiile administrației publice centrale sau locale;
 • În renegocierea anumitor contracte, sau în orice relație cu alți operatori economici;
 • În relația cu instituțiile financiar-bancare și de leasing, sau cu orice alte instituții publice;