Bonificație de 5-10% pentru firmele care-și plătesc la timp impozitul pe profit/venit

Conform unei Ordonanțe a Guvernului (OUG 33) publicate în această seară (30.03.2020) în Monitorul Oficial, firmele vor putea beneficia de bonificații în cazul în care își plătesc la timp impozitele.

Astfel, contribuabilii plătitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare și plată, care-și plătesc impozitul datorat pentru trimestrul I al anului 2020, respectiv pentru plata anticipată aferentă aceluiași trimestru, până la termenul scadent de 25 aprilie 2020 inclusiv, beneficiază de o bonificație de 5% sau 10%, calculatã asupra impozitului pe profit datorat. Microîntreprinderile beneficiază la rândul lor de această înlesnire, respectiv de o bonificație de 10%.

Redăm mai jos articolul: 

Citește articolul

Conform unei Ordonanțe a Guvernului (OUG 33) publicate în această seară (30.03.2020) în Monitorul Oficial, firmele vor putea beneficia de bonificații în cazul în care își plătesc la timp impozitele.

Astfel, contribuabilii plătitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare și plată, care-și plătesc impozitul datorat pentru trimestrul I al anului 2020, respectiv pentru plata anticipată aferentă aceluiași trimestru, până la termenul scadent de 25 aprilie 2020 inclusiv, beneficiază de o bonificație de 5% sau 10%, calculatã asupra impozitului pe profit datorat. Microîntreprinderile beneficiază la rândul lor de această înlesnire, respectiv de o bonificație de 10%.

Redăm mai jos articolul: 

Conform unei Ordonanțe a Guvernului (OUG 33) publicate în această seară (30.03.2020) în Monitorul Oficial, firmele vor putea beneficia de bonificații în cazul în care își plătesc la timp impozitele.

Astfel, contribuabilii plătitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare și plată, care-și plătesc impozitul datorat pentru trimestrul I al anului 2020, respectiv pentru plata anticipată aferentă aceluiași trimestru, până la termenul scadent de 25 aprilie 2020 inclusiv, beneficiază de o bonificație de 5% sau 10%, calculatã asupra impozitului pe profit datorat. Microîntreprinderile beneficiază la rândul lor de această înlesnire, respectiv de o bonificație de 10%.

Redăm mai jos articolul: 

„Art. 1. – (1) Contribuabilii plătitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare și plata prevazut de art. 41 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările i completările ulterioare, care plătesc impozitul datorat pentru trimestrul I al anului 2020, respectiv pentru plata anticipata aferentă aceluiași trimestru, pana la termenul scadent de 25 aprilie 2020 inclusiv, beneficiază de o bonificație calculată asupra impozitului pe profit datorat, astfel:

a) 5% pentru contribuabilii mari stabiliți potrivit Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscala nr. 3609/2016 privind organizarea activității de administrare a marilor contribuabili;

b) 10% pentru contribuabilii mijlocii stabiliți potrivit Ordinului Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscala nr.3610/20 16 privind organizarea activității de administrare a contribuabililor mijlocii, cu modificările ulterioare;

c) 10% pentru ceilalți contribuabili care nu se încadrează la lit. a) și b).

(4) Pentru plata impozitului pe veniturile microintreprinderior aferent trimestrului I al anului 2020, pana la data de 25 aprilie 2020 inclusiv, contribuabilii beneficiază de o bonificație de 10% calculata asupra impozitului datorat pentru trimestrul respectiv.”

Astfel, contribuabilii determină impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, de platã, prin scãderea din impozitul datorat a bonificaţiei, calculatã potrivit actului normativ aprobat.

Pentru plătitorii de impozit pe profit, bonificaţia calculată potrivit Ordonanţei de Urgenţă nr. 33, se înscrie în mod distinct în declaraţia anuală de impozit pe profit, explică Ministerul Finanţelor.

Alte prevederi ale aceleiași ordonanțe prevăd:

  • Nu se face plata efectivă a TVA la organele vamale pe perioada stării de urgenţă şi în următoarele 30 de zile calendaristice de la data încetării stării de urgenţă, pentru importatorii de medicamente, echipamente de protecţie, alte dispozitive sau echipamente medicale şi materiale sanitare care pot fi utilizate în prevenirea, limitarea, tratarea şi combaterea COVID-19.
  • Referitor la procedura de acordare a certificatelor de situaţie de urgenţă, se fac anumite ajustări şi anume: prin certificatul pentru situaţii de urgenţă se constată, în baza declaraţiilor pe proprie răspundere, diminuarea veniturilor sau încasărilor aferente lunii martie cu un procent de minimum 25% faţă de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020.