Apar noi modificări la Legea securității și sănătății în muncă

Legea securității și sănătății în muncă nr.319 din 14 iulie 2006 va fi modificată și completată cu câteva dispoziții extrem de importante.

Citește articolul

Astfel, potrivit proiectului de ordonanță, cele mai importante modificări pentru angajatori se referă la:

  • va eliminat accidentul de traseu; termenul “eveniment” este redefinit ca fiind “accidentul care a antrenat decesul sau vătămări ale organismului, produs în timpul procesului de muncă ori în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, situația de persoană dată dispărută sau accidentul de circulație, în condițiile în care au fost implicate persoane angajate, incidentul periculos, precum și cazul susceptibil de boală profesională sau legată de profesiune”;

Confirmarea vine și din precizarea că se abrogă litera g) a alineatului (1) a articolului 30 al legii, adică “accidentul de traseu”;

  • dovada instruirii poate fi întocmită în format electronic sau pe suport hârtie în conformitate cu modalitatea stabilită prin regulamentul intern; în cazul utilizării formatului electronic, dovada instruirii trebuie să fie semnată cu semnătură electronică calificată însoțită de marca temporală.

Proiectul de Ordonanță de Urgență care prevede aceste modificări legale a fost publicat pe siteul Ministerului Muncii pentru dezbatere publică în perioada 14.10 – 23.10.2020 și mai cuprinde și alte modificări importante, cum ar fi posibilitatea angajaților de a semna contractele de muncă cu semnătură electronică (detalii aici) și modificări cu privire la telemuncă (detalii aici).