deElena Ciuma octombrie 21, 2021

ANAF va elimina 11 declaraţii fiscale

Potrivit unui proiect de ordin pus luni în dezbatere, ANAF va elimina 11 declaraţii fiscale.

Citește articolul

Într-un demers care vizează reducerea birocrației și simplificarea modului de lucru cu contribuabilii, ANAF vizează reducerea numărului de declarații fiscale prin eliminarea unora dintre ele, respectiv înglobarea informațiilor cuprinse în acestea în alte formulare deja existente.

Astfel, se vor modifica formularele de înregistrare fiscală 010, 013, 015, 016, 020, 030, 040, 060, 070 și 700, precum și instrucţiunile de completare ale acestora pentru ca în conținutul lor să fie înglobate unele declarații fiscale care vor fi eliminate şi anume:

 • Formularul 012, denumit „Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare și plată a impozitului pe profit”, ale cărui rubrici vor fi preluate în formularul 010, în formularul 013, în formularul 016, în formularul 040, precum și în formularul 700;
 • Formularul 014, denumit „Notificare privind modificarea anului fiscal”, ale cărui rubrici vor fi preluate în formularele 010, 013, 016, precum și în formularul 700;
 • Formularul 050, denumit„Cerere de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal al contribuabilului”, ale cărui rubrici vor fi preluate în formularele 010, 013, 016, 020, 040, 070 și 700;
 • Formularul 061, denumit „Declaraţie privind sediile secundare”, ale cărui rubrici vor fi preluate în formularele 010, 013, 016, 040, 070 și 700;
 • Formularul 085, denumit ”Opțiune privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”, ale cărui rubrici vor fi preluate în formularele 010, 013, 016, 020, 030, 040, precum și în formularul 700;
 • Formularul 087, denumit ”Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării regimului special pentru agricultori”, ale cărui rubrici vor fi preluate în formularele 010, 016, 020, 040, 070, precum și în formularul 700;
 • Formularul 091, denumit ”Declarație de înregistrare în scopuri de TVA/Declarație de mențiuni a altor persoane care efectuează achiziții intracomunitare sau pentru servicii, precum și pentru agricultorii care efectuează achiziții intracomunitare de bunuri”, ale cărui rubrici vor fi preluate în formularele 010, 016, 020, 040, 070 și 700;
 • Formularul 092, denumit ”Declarație de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România”, ale cărui rubrici vor fi preluate în formularele 010, 013, 015, 016, 020, 30, 40, 70 și 700;
 • Formularul 094, denumit ”Declarație privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic și care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent”, ale cărui rubrici vor fi preluate în formularele 010, 013, 015, 016, 020, 030, 040, 070 și 700;
 • Formularul 097, denumit ”Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare”, ale cărui rubrici vor fi preluate în formularele 010, 016, 020, 040, 070 și 700; iar
 • Formularul 099, denumit ”Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art.316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare”, ale cărui rubrici vor fi preluate în formularele 010, 013, 015, 016, 020, 030, 040, 070 și 700.

De asemenea, în formularele de înregistrare fiscală va fi introdusă o secțiune destinată datelor privind vectorul fiscal pentru alți plătitori de venit, care va trebui completată, în vederea declarării impozitului pe venit și contribuțiilor sociale pentru veniturile realizate de persoanele fizice din drepturi de proprietate intelectuală, precum și din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care aceștia au obligația reținerii la sursă.

Acesta dacă va fi adoptat, va intra în vigoare în 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial.