Ajutor de la Stat pentru liber profesioniștii afectați de criza coronavirus

OUG 32/2020 a adus și unele modificări privind plata indemnizației în cazul profesioniștilor, astfel cum sunt reglementați de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, care întrerup activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, întrucat prevederile inițiale din OUG nr.30/2020, restrângeau foarte mult categoria de persoane care ar fi beneficiat în mod real de indemnizatie.

Pe scurt, redăm mai jos noile reglementări:

Citește articolul

OUG 32/2020 a adus și unele modificări privind plata indemnizației în cazul profesioniștilor, astfel cum sunt reglementați de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, care întrerup activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, întrucat prevederile inițiale din OUG nr.30/2020, restrângeau foarte mult categoria de persoane care ar fi beneficiat în mod real de indemnizatie.

Pe scurt, redăm mai jos noile reglementări:

OUG 32/2020 a adus și unele modificări privind plata indemnizației în cazul profesioniștilor, astfel cum sunt reglementați de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, care întrerup activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, întrucat prevederile inițiale din OUG nr.30/2020, restrângeau foarte mult categoria de persoane care ar fi beneficiat în mod real de indemnizatie.

Pe scurt, redăm mai jos noile reglementări:

  • Se relaxează condițiile de acordare a indemnizației, de plata acesteia beneficiind profesioniștii care întrerup activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României. În vechea reglementare beneficiau de plata indemnizației doar profesioniștii  care nu aveau calitatea de angajatori și întrerupeau activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii. De asemenea, în noile reglementări nu se mai specifică dacă activitatea se întrerupe parțial sau total, însă apreciem că întreruperea activității trebuie să fie totală, pentru a beneficia de plata indemnizației.
  • Se mărește cuantumul indemnizației lunare de care beneficiază profesionistii pe perioada intreruperii activității, aceasta fiind de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020 nr. 6/2020, respectiv suma de 5.429 lei. In vechea reglementare acestia beneficiau de o indemnizație egală cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată stabilit pentru anul 2020, respectiv 2.230 lei.
  • Plata indemnizației se face în baza unei cereri si a unei declarații pe propria răspundere însoțită de copia CI, de către Agențiile pentru Plăți și Inspecție Socială județene, respectiv a municipiului București. Așteptăm în continuare modelul de cerere și declarația pe proprie răspundere, care vor fi elaborate de către Ministerul Muncii, deși, începând de mâine, aceste cereri pot fi depuse la autoritățile competente.
  • Se stabilesc termenele înăuntrul cărora se pot depune cererile și se plătesc indemnizațiile. Cererea însoțită de dcocumentele prevăzute mai sus se transmite la agențiile teritoriale până pe data de 10 a lunii curente pentru plata indemnizației din luna anterioară, iar plata acesteia  se face în cel mult 10 zile de la depunerea documentelor pentru perioada aferentă stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României din luna anterioară. Plata se face într-un cont bancar, nu se fac plăți în numerar.
  • Indemnizația este supusă impozitării și plății contribuțiilor de asigurări sociale și de asigurări sociale de sănătate, în condițiile prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.