Activitatea PFA-urilor, recunoscută drept vechime in muncă

A fost publicată în Monitorul Oficial Legea nr. 125/2022 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale.

Citește articolul

A fost publicată în Monitorul Oficial Legea nr. 125/2022 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale.

Se introduce un nou articol, respectiv articolul 181, cu următorul cuprins:

(1) Perioada în care o persoana fizica autorizata desfășoară activități economice în temeiul prezentei ordonanței de urgenta constituie vechime în specialitate cu îndeplinirea următoarelor condiții:

  • activitatea economica pe care o desfășoară a produs venituri nete în anul supus recunoașterii vechimii a căror valoare este cel puțin egala cu nivelul a 12 salarii minime brute pe tara garantat în plata stabilit potrivit legii în anul respectiv;
  • este înregistrată la registrul comerțului cu un singur cod CAEN de activitate sau cu codul CAEN principal de activitate pentru care se dorește recunoașterea vechimii.

(2) Vechimea în munca și, după caz, vechimea în specialitate este considerata perioada în care PFA a desfășurat activitate economica și a achitat contribuțiile, taxele și impozitele legale, nefiind luata în considerare perioada în care PFA nu a avut activitate generatoare de venit sau a avut activitatea suspendata.
Acest actul normativ privește perioada în care s-a realizat activitate economica și s-au achitat contribuțiile, taxele și impozitele legale.

Reglementările anterioare privind vechimea în munca și activitatea unui PFA:

In ce privește vechimea în munca, potrivit art. 16 alin. (5) din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, “munca prestata în temeiul unui contract individual de munca constituie vechime în munca”. Până la aceasta lege, PFA-urile care plăteau CAS aveau dreptul să încaseze pensie după împlinirea vârstei de pensionare, dar activitatea nu era recunoscuta că vechime în munca sau că vechime în specialitate studiilor.