deRenata Ban aprilie 5, 2020

A fost aprobat program de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii

În contextul noii crizei economice, s-a aprobat programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii care are ca obiectiv acordarea de facilităţi de către stat pentru creditele acordate de instituţiile de credit. Această reglementare a apărut în Monitorul Oficial publicat la data de 4 aprilie, prin OUG 42.

La ce anume se referă aceste facilităţi?

Citește articolul

În contextul noii crizei economice, s-a aprobat programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii care are ca obiectiv acordarea de facilităţi de către stat pentru creditele acordate de instituţiile de credit. Această reglementare a apărut în Monitorul Oficial publicat la data de 4 aprilie, prin OUG 42.

La ce anume se referă aceste facilităţi?

În contextul noii crizei economice, s-a aprobat programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii care are ca obiectiv acordarea de facilităţi de către stat pentru creditele acordate de instituţiile de credit. Această reglementare a apărut în Monitorul Oficial publicat la data de 4 aprilie, prin OUG 42.

La ce anume se referă aceste facilităţi?

 • Facilităţi sub formă de garanţii în valoare de cel mult 80% sau 90% din valoarea finanţării, ce se referă la împrumuturi pentru unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiţii sau pentru capitalul de lucru necesar derulării activităţii curente. Valoarea cumulată a finanţărilor garantate de stat nu poate depăşi 10.000.000 lei. Durata finanţărilor în cazul creditelor pentru investiţii este 72 luni, iar în cazul creditelor pentru capital de lucru este 36 luni putând fi prelungite până la maxim 72 luni.
 • Facilităţi sub formă de grant, ajutor ce se referă la acoperirea parţială a cheltuielilor inerente unui credit (comision de risc, comision de administrare, dobânzi aferente creditelor).

Categorii de credite cărora li se pot aplica aceste ajutoare:

 • Credite de investiţii sau pentru finanţarea capitalul de lucru, garantate în limita unui procent de 80%, valoarea maximă a fiecărei finanţări acordate unui beneficiar nu poate depăşi 5.000.000 lei pentru creditele privind finanţarea capitalului de lucru, respectiv 10.000.000 lei pentru creditele de investiţii.
 • Credite pentru finanţarea capitalul de lucru acordat unei microîntreprinderi sau întreprindere mică, garantate în limita unui procent de 90%. Valoarea maximă a creditului pentru microîntreprinderi nu poate depăşi 500.000 lei, respectiv 1.000.000 lei pentru întreprinderile mici. În acest caz, dobânzile aferente creditelor sunt subvenţionate cel puţin până la data de 31 decembrie 2020.

Limitele creditelor privind ambele finanţări, iau în considerare maximul dintre:

 • dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale brute la nivelul anului 2019; sau pentru înreprinderile înfiinţate după data de 1 ianuarie 2019, se ia în considerare suma estimată pentru primii doi ani de activitate;
 • 25% din cifra de afaceri netă, respectiv venitul brut sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obţin venituri din activităţi independente, aferente anului 2019;
 • o valoare privind nevoile sale de lichidităţi pentru următoarele 18 luni, cu condiţia prezentării unor documente justificative de către beneficiar.

Care sunt condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească întreprinderile pentru a putea beneficia de aceste facilităţi? 

 • sunt microîntrepinderi, întreprinderi mici sau mijlocii care desfăşoară activităţi economice şi care nu se află în dificultate la 31 decembrie 2019, nu se află în procedură de insolvenţă, executare silită, dizolvare, lichidare sau litigiu în calitate de pârât cu Ministerul Finanţelor Publice;
 • nu înregistrează obligaţii restante la plata sumelor datorate bugetului;
 • nu figurează cu credite restante, nici nu se află în interdicţie de a emite cecuri;
 • prezintă instituţiei de credit garanţii colaterale şi sunt eligibile conform reglementărilor interne ale instituţiei de credit;
 • nu au fost solicitate alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile;
 • nu disponibilizează personalul existent până la 31 decembrie 2020;
 • sumele astfel obţinute nu pot fi utilizate pentru refinanţarea altor credite în derulare;

NU SUNT ELIGIBILE în cadrul acestui program întreprinderile mici şi mijlocii din domeniile: activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, activităţi de investigare şi protecţie.

Modalitatea de acordare a facilităţilor:

 • Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (FNGCIMM) va publica pe site-ul său modalitatea acordării facilităţilor, perioada în care se pot înregistra cereri precum şi bugetul anual, data epuizării acestuia precum şi documentele necesare accesării acestuia.