deAdela Cristea martie 25, 2020

A apărut procedura de acordare a Certificatelor de Situație de Urgență!

În această seară (25.03.2020) a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul privind acordarea certificatelor de urgență pentru operatorii a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2. 

Ce prevăd reglementările?

Citește articolul

În această seară (25.03.2020) a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul privind acordarea certificatelor de urgență pentru operatorii a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2. 

Ce prevăd reglementările?

În această seară (25.03.2020) a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul privind acordarea certificatelor de urgență pentru operatorii a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2. 

Ce prevăd reglementările?

 • Certificatele de Situație de Urgență (CSU) vor fi acordate de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri
 • se acordă la cerere, solicitanților, operatori economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2.
 • solicitanții sunt persoanele îndrituite legal, conform prevederilor OUG 30/2020 și OUG 29/2020, respectiv: 
  • operatorii economici care își întrerup activitatea total sau parțial in baza deciziilor emise de autoritatile publice competente potrivit legii, pe perioada starii de urgenta decretate (în principiu la această categorie se vor încadra hotelurile, restaurantele, cafenelele, instituțiile de spectacole, etc. Guvernul urmează să publice în zilele următoare o listă cu codurile CAEN pentru care se va aplica facilitatea)
  • operatorii economici care își reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19, respectiv înregistreaza o diminuare a încasarilor cu un procent de minimum 25% fata de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020.
 • Cererea pentru eliberarea CSU se depune de către solicitant, exclusiv electronic, prin intermediul platformei http://prevenire.gov.ro/, iar eliberarea certificatelor se va face automat, electronic, după validarea de către sistem a solicitării. 

Ce tipuri de certificate vor exista?

Certificatele de situație de urgență vor fi emise în 2 forme: 

 • Tip 1 – ALBASTRU – în forma prezentată în Anexa 1 a Ordinului, pentru solicitanții care cer acordarea acestuia în baza declarației pe proprie răspundere (modelul declarației este cuprins în Anexa 3 a Ordinului), din care rezultă întreruperea totală sau parțială a activității, ca urmare a deciziilor emise de autoritățile publice competente, potrivit legii, în perioada Stării de Urgență declarate. 
 • Tip 2 – GALBEN - în forma prezentată în Anexa 2 a Ordinului, pentru solicitanții care cer acordarea acestuia în baza declarației pe proprie răspundere (modelul declarației este cuprins în Anexa 3 a Ordinului), din care rezultă înregistrarea unei diminuări a încasărilor în luna martie 2020, cu un procent de minim 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie – februarie 2020

Un solicitant poate cere eliberarea unui singur tip de certificat.

Unde vor fi folosite certificatele? 

 • în relația cu instituțiile publice pentru obținerea de facilități/măsuri de sprijin
 • în relațiile comerciale, pentru renegocierea unor contracte. 

Cum se obține certificatul?

 • În vederea obținerii certificatului de urgență TIP 1 (ALBASTRU) / TIP 2 (GALBEN), solicitantul încarcă în platformă următoarele informații și documente: 
  • datele de identificare 
  • declarația pe proprie răspundere a reprezentantului legal, prin care acesta atestă că toate informațiile și documentele care stau la baza cererii pentru obținerea certificatului sunt conforme cu realitatea și respectă legislația în vigoare raportat la tipul de certificat solicitat (cu referire la închiderea totală sau parțială a activității, sau la diminuarea încasărior, în cuantumul indicat). 
 • Solicitanții care nu sunt înregistrați la Oficiul Registrului Comerțului furnizează informațiile și documentele indicate mai sus și documente privind autorizarea activității. 
 • Modelul declarației pe proprie răspundere se postează de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, pe platforma http://prevenire.gov.ro/.
 • Documentele prevăzute mai sus se încarcă obligatoriu în platforma http://prevenire.gov.ro/, sub semnătura electronică a reprezentantului legal, al operatorului economic, sau a unui împuternicit al acestuia, deținător de semnătură electronică.
 • În situația în care reprezentantul legal nu deține semnătura electronică, acesta poate semna olograf, urmând ca toate documentele încărcate în platforma http://prevenire.gov.ro/ (inclusiv declarația pe propria răspundere) să fie semnate electronic de către împuternicitul desemnat în acest sens.

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri eliberează CSU doar pe perioada existenței Stării de Urgență în România 

Cum se verifică autenticitatea CSU și a informațiilor care stau la baza eliberării acestuia?

 • CSU sunt valabile fără semnătură și ștampilă, iar verificarea acestora se poate efectua pe platforma http://prevenire.gov.ro/, după serie și număr. 
 • În cadrul acțiunilor de inspecție și control desfășurate de organele abilitate, acestea verifică inclusiv documentele care au stat la baza emiterii declarației pe propria răspundere de către solicitanți. 
 • În ipoteza identificării vreunor suspiciuni rezonabile privind obținerea CSU, cu nerespectara dispozițiilor legale, ori prin neatestarea situației reale de drept și/sau de fapt a solicitantului, se sesizează organele abilitate în vederea stabilirii măsurilor, potrivit competențelor.

În termen de 5 zile de la aprobarea și publicarea Ordinului în Monitorul Oficial (adică 30 martie), Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri va asigura adaptarea și funcționarea platformei electronice http://prevenire.gov.ro/, în scopul implementării Ordinului, respectiv obținerii certificatelor.