deRainfall martie 22, 2009

България – благоприятно място за инвестиции

Разходите за правене на бизнес в България са около 46 на сто по-ниски средното ниво в ЕС, заяви Петър Димитров, министър на икономиката и енергетиката, цитиран от БТА. На 5 март, той призова участниците в Българския бизнес и инвестиционен форум да инвестират в България, като най- евтиното място за инвестиции в Европейския съюз.

Факторите, които правят България привлекателна за инвестиции в условия на световна икономическа криза, са ниските разходи за труд и ниските данъци. По социално-осигурителна тежест България е на четвърто място в ЕС. Министърът каза също така, че е в процес на нотификация към ЕС предложението на България за нулев данък печалба при инвестиции над пет милиона евро, за период от пет години.

По прогнозни данни преките чуждестранни инвестиции за 2008 г. ще достигнат 6 млрд. евро. Допълнителен стабилизиращ фактор, който превръща България в привлекателно място за инвестиции, е наличието на валутен борд. (Източник: БНР)

Citește articolul

Разходите за правене на бизнес в България са около 46 на сто по-ниски средното ниво в ЕС, заяви Петър Димитров, министър на икономиката и енергетиката, цитиран от БТА. На 5 март, той призова участниците в Българския бизнес и инвестиционен форум да инвестират в България, като най- евтиното място за инвестиции в Европейския съюз.

Факторите, които правят България привлекателна за инвестиции в условия на световна икономическа криза, са ниските разходи за труд и ниските данъци. По социално-осигурителна тежест България е на четвърто място в ЕС. Министърът каза също така, че е в процес на нотификация към ЕС предложението на България за нулев данък печалба при инвестиции над пет милиона евро, за период от пет години.

По прогнозни данни преките чуждестранни инвестиции за 2008 г. ще достигнат 6 млрд. евро. Допълнителен стабилизиращ фактор, който превръща България в привлекателно място за инвестиции, е наличието на валутен борд. (Източник: БНР)

Разходите за правене на бизнес в България са около 46 на сто по-ниски средното ниво в ЕС, заяви Петър Димитров, министър на икономиката и енергетиката, цитиран от БТА. На 5 март, той призова участниците в Българския бизнес и инвестиционен форум да инвестират в България, като най- евтиното място за инвестиции в Европейския съюз.

Факторите, които правят България привлекателна за инвестиции в условия на световна икономическа криза, са ниските разходи за труд и ниските данъци. По социално-осигурителна тежест България е на четвърто място в ЕС. Министърът каза също така, че е в процес на нотификация към ЕС предложението на България за нулев данък печалба при инвестиции над пет милиона евро, за период от пет години.

По прогнозни данни преките чуждестранни инвестиции за 2008 г. ще достигнат 6 млрд. евро. Допълнителен стабилизиращ фактор, който превръща България в привлекателно място за инвестиции, е наличието на валутен борд. (Източник: БНР)