Cursuri

Finance for non-financials – Online Training

Înregistrează-te 5 septembrie, 2022

Prețuri

Preț Early Bird

Până la 5 august 2022

375€

Preț întreg

Până la 5 septembrie 2022

395€

Data și ora

 • 5 septembrie 2022; 13.30-16.00
 • 8 septembrie 2022; 13.30-16.00
 • 12 septembrie 2022; 13.30-16.00
 • 15 septembrie 2022; 13.30-16.00
 • 19 septembrie 2022; 13.30-16.00
 • 22 septembrie 2022; 13.30-16.00
Google Calendar Apple Calendar

Curs Online

Acest curs se va derula prin intermediul platformei Zoom.

Arta de a lua decizii bune pe baza cifrelor

Interpretarea informației financiare este importantă pentru orice manager, în orice moment. Dar în contextul crizei actuale, când deciziile și reacțiile trebuie să fie mai rapide ca oricând, devine critică.

Cum luăm decizii corecte bazându-ne pe informaţii financiare? Care este rolul bugetelor şi activităţii de bugetare? Ce reprezintă cash-flow-ul sau contul de profit şi pierdere (P&L)? Ce reprezintă costurile şi ce importanţă au acestea în procesul decizional? Cum interpretăm indicatorii de analiză financiară?

Deşi raportările economico-financiare furnizate de departamentele economice din companie constituie instrumente importante pentru sistemul decizional şi conducerea unei companii, pentru un non-finanţist e dificil să le folosească eficient, în situaţia în care principiile de bază şi termenii folosiţi sunt aproape necunoscuţi.

Cursul nostru îşi propune să vă ajute să înţelegeţi noţiunile din rapoartele financiare și să le folosiţi eficient în luarea deciziilor.

Cui se adresează?

Cursul se adresează în special managerilor, executivilor care necesită o înţelegere generală a problemelor de management financiar sau specialiștilor care în activitatea lor se lovesc de probleme cu caracter financiar.

Obiectivele cursului

 • Înţelegerea principiilor de bază şi a termenilor uzuali folosiţi în situaţiile financiare
 • Conştientizarea importanței informaţiei financiare în luarea deciziilor
 • Evaluarea şi folosirea informaţiei financiare prezentate
 • Înţelegerea diferitelor tipuri de costuri și a modului în care acestea influenţează procesul de luare a deciziilor

Conținutul cursului

 1. Noţiuni generale financiar contabile
 2. Utilizarea rapoartelor financiare
 3. Ciclul financiar general al unei afaceri – ciclul lichidităţilor: finanţare, investiţii, operare, câştig
 4. Surse de finanţare
 5. Înţelegerea contului de profit şi pierdere (P&L)
 6. Înţelegerea bilanţului: structură, interpretare
 7. Cash-flow – înţelegere şi management
 8. Corelaţii contul de profit şi pierdere, bilanţ şi cash-flow. Profit vs. Cash-flow
 9. Evaluarea rezultatelor financiare
 10. Indicatori de performanţă (profitabilitate, lichiditate, finanţare)

Cursul se va derula sub forma a 6 module * 2.5 ore, cu o frecvență de 2 module/săptămână, completate de o serie de alte activități de pre-work și home work.

Alte activități

Pre-work

Pentru fiecare modul de training participanții vor primi un pre-work (timp alocat: max. 30 min/modul = timp individual de studiu)

Homework / Aprofundare

La finalul cursului participanții vor primi:

 • o temă de casă practică, pe care vor trebui să o pună în practică împreună cu echipa lor
 • recomandări de lectură sau vizionare ulterioară, pentru aprofundare.

Modul de lucru

Toate modulele de training ale Ascent Group, se bazează pe metoda “Learning by doing” şi conţin numeroase aplicaţii practice, teste, jocuri şi role-play-uri. Astfel, trainingul va asigura o permanentă interactivitate între participanţi, înlusiv în varianta online respectiv implicarea continuă a acestora în procesul de învăţare. Ponderea activităţilor practice în conţinutul cursului este de aproximativ 70%.

Pe parcursul trainingului participanții vor avea permanent ocazia să exerseze elemente relative temelor din agendă, de la interpretarea informației financiare, citirea și interpretarea bugetelor, până la calcularea unor indicatori de performanță și evaluarea rezultatelor financiare ale propriilor echipe sau evaluarea proiectelor de investiții.

Despre trainer

Trainerul acestui modul este Renata Ban, Senior Partner al Ascent Finance. Renata este absolventă a Facultății de Ştiinţe Economice, secția Contabilitate și Informatică de Gestiune, a unui Masterat în Piețe Financiare și Burse de Valori, expert contabil certificat de CECCAR, expert judiciar în domeniul financiar contabil și absolvent a numeroase cursuri și specializări în domeniul financiar-contabil, respectiv în domeniul Formării de Formatori.

Experienţa profesională a Renatei cuprinde peste 12 ani în domeniul financiar contabil, atât în departamentele financiare ale unor companii locale sau multinaționale, cât și în consultanță financiar-contabilă în domenii de activitate diverse: automotive, manufacturing, IT, agricultură, comerț, servicii. Nu în ultimul rând, abilitățile de comunicare și cursurile urmate în domeniul Comunicării, Public Speakingului și NLP o recomandă ca un foarte bun formator.

Informații adiționale

Ascent Group folosește o varietate de tool-uri online pentru derularea sesiunilor virtuale, cum ar fi: Zoom, Adobe Connect, Mural, Miro, etc. Acest curs se va derula prin intermediul platformei Zoom. În debutul cursului fiecare participant va primi un mail introductiv, cu câteva instrucțiuni preliminare și cu link-ul de acces la curs. Toți participanții vor primi la final și un suport de curs pe care și-l vor putea tipări.

Tariful ascestui curs include participarea la cele 6 module online de training, livrarea programului de un senior trainer și un trainer assistant (+ technical support) al Ascent Group, toate materialele necesare pentru training, costul licențelor de training și pregătirea activităților de pre-work și homework. Tariful menţionat nu include TVA.

Organizaţiile care înscriu mai mulţi participanţi beneficiază de un discount de 5% din tarif pentru cel de-al doilea participant şi 10% din tarif pentru cel de-al treilea participant înscris. Contactați-ne pentru mai multe informații.

Pentru mai multe informații:

Alexandra Crăciunoiu